Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004162016YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı Çalışma yaşamını sosyolojik bakış açısıyla değerlendirmektir. Dersi alan öğrenci, -Çalışma sosyolojisinin konusunu ve çalışmanın değişen anlamını tartışabilecektir - İnsan Kaynakları Yönetimi'nin anahtar noktalarını, yöneticilerin karşılaştıkları sorunları ve insan kaynakları departmanının firmadaki fonksiyonlarını incelemiş olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Ebru Çetin
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma sosyolojisinin ve modern çalışma yaşamının temel kavramlarını tanımlayabilme
2İşletmelerde insan kaynakları yönetimi politikalarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme
3Küresel ve yerel düzeydeki iş yaşamı ile ilgili sosyal olgu ve olayları takip edebilme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme
4Sosyolojik bilgi becerilerini çalışma yaşamında grup çalışmalarında uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste iş ve çalışma ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak “modern” sektörlerdeki iş ilişkileri incelenecektir.Ayrıca , insan kaynaklarının ana fonksiyonlarının uluslararası ve karşılaştırmalı bir perspektifle incelenecektir. Bu amaçla, insan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki stratejik rolü analiz edilecektir. İnsan Kaynakları Yönetimi'nin anahtar noktaları, yöneticilerin karşılaştıkları sorunları ve insan kaynakları departmanının firmadaki fonksiyonları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Önemi, Kapsamı
2Çalışma sosyolojisinin tanımı, konusu, tarihi.
3İş ve çalışma kavramlarına sosyolojik bir bakış
4Çalışmanın değişen anlamı,İşgücünün küreselleşmesi, 2000’li yıllarda çalışan insan.
5Dünya ekonomisinin gelişim dinamikleri, yeni küresel düzenlemeler ve çalışma ilişkileri
6Yeni teknoloji, üretim ve yönetim biçimlerine ilişkin kavramlar: yalın üretim, tam zamanında üretim, esnek işletme modeli
7İşletmeYönetimde Doğu Paradigması:Japonya örneği
8Japon işletme yönetimini Batı Avrupa işletmelerinden ayıran farklar
9Ara Sınav
10İnsan Kaynakları Kavramı ve Önemi
11İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişi Hızlandıran Etmenler
12İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri
13İşletmelerde iletişim
14Örgüt Kültürü
15Dersin Değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Keith Grint (çev. ed. Veysel Bozkurt) (1998) Çalışma Sosyolojisi. Alfa Yayınları. Zafer ZİRHİNLİOĞLU, Meslekler ve Sosyoloji, Gündoğan, 1996 Veysel BOZKURT, Yeni Çalışma Etiği, Alesta, 2000 Metin EROL, Sanayileşme ve Ekonomik Gelişmenin Sosyolojisi, Nobel, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım26252
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr