Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004182016SEMİNERSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin toplumsal bir olguyu araştırma, seminer raporu şekline getirme ve sunmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
1sosyolojik alana ilişkin olguları akademik düzeyde araştırabilme becerisi kazanmak
2sosyal olguları ve nedenlerini anlama, çerçeve içinde sınırlandırma, analiz edebilme ve seminer raporu haline getirebilme
3seminer raporu haline getirilmiş olguyu sunum tekniklerine göre sunma ve tartışma becerisi kazanmak
4
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Çeşitli sosyolojik olguların analizi ve tartışılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar.
2Herhangi bir sosyal olgunun araştırılma, sınırlandırılma, basamaklandırılma, seminer raporu haline getirilme ve sunum tekniklerine göre sunumu ile ilgili bilgi verme
3Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
4Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
5Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
6Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
7Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
8Ara sınav
9Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
10Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
11Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
12Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
13Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
14Bir sosyolojik olguya ilişkin seminer sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bauman, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996 Durkheim, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, Bauman, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., Foucault, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., Boudrillard, J. (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., Erkek Akıl, Ayrıntı yay., İst., Modernite versus Postmodernite, (1993) Der.M. Küçük, Vadi yay., İst., Giddens, A. (1994) Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yay., İst., Wagner, P. (1996) Modernliğin Sosyolojisi, Sarmal yay., İst.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Rapor Hazırlama14114
Rapor Sunma14114
Proje Sunma14114
Seminer14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr