Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ357SPOR FELSEFESİSeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; felsefe hakkında genel bilgiler vermek ve daha sonra sporun ne olduğu, sporda felsefenin olup-olamayacağı ve spor felsefesinin alanları hakkında bilgi verip spordan beklenenleri daha iyi anlayabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Mehmet Yakup Acar
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi ve bilimin ne olduğunu ve arasındaki farkları öğrenebilme.
2Felsefenin ne olduğunu ve günümüzde felsefenin ne işe yaradığını anlayabilme.
3Antropolojinin alanlarını bilme ve günümüzdeki ifadelere bir yorum yapabilme.
4Estetik ve güzelliği bilme ve güzellik hakkında yorum yapabilme.
5Etik ve ahlak kavramlarını bilme ahlak konularında yorum yapabilme.
6Bilgi Kuramını bilme ve nasıl bilgi edindiğimizi öğrenebilme.
7Spor içersindeki özellikleri bilme ve buna göre davranabilme.
8Spordaki ahlak kavramını anlayabilme ve sporda olması gereken ahlak hakkında yorum yapabilme.
9Spordaki estetik kavramını anlayabilme ve spordaki olması gereken estetik hakkında yorum yapabilme.
10Oyun felsefesini öğrenme sporda olması gereken oyun hakkında yorum yapabilme.
11Sporun sosyal işlevini anlayabilme.
12Sporda da felsefenin olabileceğini anlama.
13Spor olaylarına felsefi boyutuyla bakabilme ve yorum yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Felsefenin ne olduğu ve sporun içersindeki özellikler verildikten sonra spor felsefesine ihtiyaç var mı tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi nedir, bilgi türleri nelerdir?
2Bilim nedir, bilimler kaça ayrılır?
3Felsefenin kelime anlamı nedir, bilim ile felsefe arasında farklar nelerdir?
4Felsefenin konuları nelerdir, antropoloji nedir, konuları nelerdir?
5Estetik nedir, estetik ile güzellik arasında fark nedir?
6Etik, ahlak nedir, arasındaki fark nedir? Ahlakın konuları, türleri nelerdir? Ahlak felsefesi nedir?
7Mantık, metafizik ve bilgi kuramı nedir?
8Ara sınav
9Spor felsefesi nedir, sporun içersindeki aktiviteler nelerdir?
10Sporun toplumsal işlevleri nelerdir?
11Oyun felsefesi nedir?
12Sporda estetik kavramlar nelerdir?
13Sporda etik kavramlar nelerdir?
14Sporun sosyal felsefesi nedir?
15Olimpiyatların toplumsal işlevleri nelerdir? Olimpiyatların geleceği.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kretchmar,R.S.(1994).Practıcal Phılosophy Of Sport, USA. Morton, A. (2006).Pratikte Felsefe,İstanbul Schorndorf, V.H.(1996)Sportphilosophie,Germany. Şahin,M.(1998) Spor Ahlakı,İstanbul Erdemli,A.(1996)İnsan,Spor ve Olimpizm,İstanbul. Erdemli,A.(1996) Spor Felsefesi,İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
ÖÇ13           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr