Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
PSK201GENEL PSİKOLOJİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikoloji biliminin tarihsel ve güncel açıdan öğrenme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Mustafa ENGÜR
Öğrenme Çıktıları
1Psikoloji biliminin temellerini anlama
2Psikolojideki araştırma yöntemlerini öğrenme ve bunları meslek yaşantısında kullanabilme
3Davranışın biyolojik temellerini anlama
4Öğrenme ile ilgili süreçleri anlama ve bunları mesleki yaşantıda kullanabilme
5Zeka, kişilik, duygu ilişkisini anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
psikolojiye giriş, psikoljinin alt dalları ve amaşları, psikolojide temel araştırma teknikleri, psikolojinin biyolojik temelleri, algı, bellek, dikkat, zeka, kişilik, duygular, saldırganlık, motivasyon, sosyal psikoloji ve spor psikoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Psikoloji nedir ? alt dalları nelerdir ?
2Psikolojinin amaçları
3Psikolojide araştırma yöntemleri
4Psikolojinin biyolojik temelleri: beyin, hormonlar ve sinir sistemi
5Duyum ve algı
6Bellek ve türleri
7Ara sınav
8Dikkat
9Zeka ve Zeka türleri
10Zeka testleri
11Kişilik
12Duygular ve duygusal zeka
13Motivasyon
14Saldırganlık ve saldırgan davranış
15Spor psikolojisisi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kalat, J. W. (2008). Introduction to psychology. Belmond: Thomson.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr