Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İLT201SES VE DİKSİYON EĞİTİMİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere mesleğin gerektirdiği doğru iletişimi gerçekleştirebilmek için etkili, güzel konuşma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Etkili konuşma öğelerine hakim olabilme
2İyi bir konuşmacı olmanın gerekleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3Doğru nefes alama tekniklerini uygulayabilme
4Beden dilini etkin kullanabilme
5Diksiyon kurallarını etkin bir şekilde kullanabilme
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sesin ve konuşmanın Tanımı, Etkili ve güzel konuşmanın önemi, İyi bir konuşmacının özellikleri, Etkili bir konuşma için yapılması gerekenler, Diksiyon Kavramı, Ses ve Sesin Nitelikleri, Solunum, soluk alma şekilleri, doğru soluk alma teknikleri, solunum alıştırmaları, Selen, durak, ton, ses bükümü, Fonetik, Boğumlanma, Boğumlanma Kusurları, Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar, Ulama, Vurgu, Anlatım ögeleri (doğallık, üslup, açıklık, kuvvet, imge, incelik, duygunluk, hareket, taklit), Anlatımda beden dilinin kullanılması, Topluluk önünde etkili ve güzel konuşma uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konuşma nedir?
2Etkili ve Güzel Konuşmanın Önemi nedir?
3İyi bir konuşma ve konuşmacının özellikleri nelerdir?
4Etkili ve güzel bir konuşma için yapılması gerekenler nelerdir?
5Diksiyon
6Ses ve Sesin nitelikleri
7Fonetik nedir
8Boğumlanma çalışmaları
9Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar nelerdir?
10Anlatımda beden dilinin kullanılması
11Ulama, vurgu, anlatım öğeleri.
12Anlatımda beden dilinin kullanılması
13Topluluk önünde etkili ve güzel konuşma uygulamaları
14Topluluk önünde etkili ve güzel konuşma uygulamaları
15Topluluk önünde etkili ve güzel konuşma uygulamaları
16Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vural Birol, Doğru ve Güzel Konuşma,Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon, Hayat Kitabevi. Özdemir Emir, Güzel ve Etkili Konuşma, Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Belirsiz
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr