Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTL201İTALYANCASeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Italyanca'ya giriş: gramer, kelime haznesi, dilin yapısı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2Temel gramer yapısını anlayabilme
3Kelime haznesi oluşturabilme
4Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tümce yapılarına ve selamlaşma’ya giriş İtalyanca tümce kurma kuralları Sınıf tartışması, Soru-Cevap
2Dişil ve eril isimler, sıfatlar ve kendini tanıtma Cinsiyet kuralları Sınıf tartışması, Soru-Cevap
3Belirtme artikelleri ve yer, zaman, miktar zarfları Dişil, eril, çoğul, tekil ve düzensizler Sınıf tartışması, Soru-Cevap
4Olmak ve sahip olmak fiilleri – basit bilgiler verme Yardımcı fiiller Sınıf tartışması, Soru-Cevap
5Düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri Birinci, ikinci, ücüncü şahıs çekimleri Sınıf tartışması, Soru-Cevap
6Sık kullanılan düzensiz fiiller: Gelmek, gitmek, gereklilik ve zorunluluk fiilleri, vs... Sınıf tartışması, Soru-Cevap
7Belirtme sıfatları ve zamirleri Bu – şu Sınıf tartışması, Soru-Cevap
8Vize sınavıSınıf tartışması, Soru-Cevap
9İyelik sıfatları ve zamirleri – aileniz ve kendiniz hakkında konuşmalar Sınıf tartışması, Soru-Cevap
10Geçmiş zaman – geçmişteki olaylarla ilgili konuşma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
11Okuma becerileri – yazılı bir metni anlamak için gereken temel ögeler Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda basit öyküler Sınıf tartışması, Soru-Cevap
12Zarflar, edatlar; zaman, yer ve miktar ifadeleri Basit yazılı metinler oluşturma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
13Temel yazma becerileri, cümle yapısı Dikte, durumsal diyaloglar yazma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
14Geçmiş zaman Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik kalıplarının kullanılışı Sınıf tartışması, Soru-Cevap
15Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik ifadeleri Metin okuma, geçmiş olaylarla ilgili konuşma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
16Final sınavıSınıf tartışması, Soru-Cevap
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ’Italian One’ – set of fotocopies from various text books. 2. ‘Easy Italian’ - set of fotocopies from various reading books for beginners
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Diğer
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Performans515
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr