Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT258HENTBOLSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asc.Prof. Ferudun DORAK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Oyun kuralları Oyun sahası Bireysel hücum davranışları Bireysel Savunma davranışları Grup Hücumu – Savunması Takım Hücumu – Savunması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2. Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3. Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4. Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5. Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6. Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7. Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8. Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9. Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofset 1994 10. Bağırgan, T. Hentbolde Antrenman, Ankara: Set Ofset,1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr