Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT268OKÇULUKSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okçuluk branşında atış ve antrenman tekniklerinin incelendiği ve günümüzle karşılaştırılan bir derstir. Çağdaş hedef okçuluğunda atış ve antrenman tekniklerinin tanıtılması ve uygulanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Cumhur YAVAŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Okçulukla ilgili malzemeleri anlatır.
2Okçulukla ilgili malzemeleri kullanır ve açıklar.
3Yarışma kurallarını açıklar.
4Farklı mesafelerde atış tekniğini sergiler.
5 Nişangâh ayarı yapar.
6Tekniğini ve puanı değerlendirir ve anlatır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yay ve Yay Çeşitleri, yay gövdesi özellikleri, çeşitleri ve ölçüleri klasik yay üzerinde bulunan aksesuarlar ve işlevleri. limpler ve yapıları. limp çeşitleri, ölçüleri. makaralı yaylar, temel hareketler: duruş, tutuş, çekiş, ene altı kontrol noktası ve bırakış özelliklerinin doğru öğretimi. Ok ve Ok Çeşitleri. Atış için Gerekli Aksesuarların kullanımı ve işlevleri. Okçuluk Oyun Kuralları Uygun Yay Seçimi. Kol Boyu ve Yay Ölçüleri. Denge Çubukları Kullanımı ve İşlevi Kiriş, Yaylara Göre Kiriş Yükseklikleri. Kiriş maddeleri ve Kat Sayıları. Sargı İpleri. Kiriş Yapımı. Yay Ayarı. Basınç Düğmesi, Kliker ve Ok Yatağı ayarları. Arkalık Noktasının ve Basınç Düğmesinin Ayarlanması. Makaralı Yay Testleri. Konsantrasyon. Antrenman Çeşitleri. Okçulukta Kondisyon Antrenmanı. Günlük – Haftalık Antrenman Programlaması Okçulukta Gözlem ve Çeşitleri. Okçuluk Oyun Kuralları ve uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Okçuluk Tarihi, Okçulukta Güvenlik ve Uyulması Gereken Kurallar Atış Çizgisi, Bekleme Çizgisi alanı. Hedefe Gidiş – Geliş. Hedef Bölgesi Güvenliği. Duruş ve Duruş Şekilleri
2Temel Okçuluk Öğretim KademeleriTemel Okçuluk Öğretim Kademeleri
3Yay ve Yay Çeşitleri. Yay gövdesi özellikleri, çeşitleri ve ölçüleri Duruş, Yayı Tutuş ve Doğru Kas Grubu Kullanımı ile Yayı Çekiş.
4Klasik Yay Üzerinde Bulunan Aksesuarlar ve İşlevleri. Duruş, Tutuş, Yayı Çekiş Çalışması. Çene Altı Pozisyonu
5Limpler ve yapıları. Limp çeşitleri, ölçüleri. Makaralı Yaylar. Koordinasyon Çalışması. Temel Çekiş Hareketinin Pekiştirilmesi.
6Temel Hareketler: Duruş, Tutuş, Çekiş, Çene Altı Kontrol Noktası ve Bırakış Özelliklerinin Doğru Öğretimi. Lastik Yardımıyla Temel Teknik Çalışmaları. Bırakış Çalışması.
7Ok ve Ok Çeşitleri. Atış için Gerekli Aksesuarların kullanımı ve işlevleri. Okçuluk Oyun Kuralları Temel Hareketler. Lastik Çalışması. Yakın Mesafeden Teknik Atış Çalışması.
8Uygun Yay Seçimi. Kol Boyu ve Yay Ölçüleri. Denge Çubukları Kullanımı ve İşlevi Kiriş Kesiştirme. Nişan Alma. Teknik Atış.
9Ara SınavAra Sınav
10Kiriş, Yaylara Göre Kiriş Yükseklikleri. Kiriş maddeleri ve Kat Sayıları. Sargı İpleri. Kiriş Yapımı. Nişangah Kullanım Detayları. Bırakış Çalışması. Yay üzerinde Denge Çubuklarının Kullanımı
11Yay Ayarı. Basınç Düğmesi, Kliker ve Ok Yatağı ayarları. Teknik Atış. Son Taşıma. Ok Boyunun Tespit Edilmesi ve Kliker Kullanımı.
12Arkalık Noktasının ve Basınç Düğmesinin Ayarlanması. Makaralı Yay Testleri. Teknik Atış. Hedef Kağıdına Performans Atışları.
13Yay Uygunluğu Testleri. Uygun Ok Seçimi. Ok Kesimi, tüylenmesi, uygun uç ve arkalık seçimi. Okçulukta “Spine” Reaksiyon Zamanı Kontrolü. Kliker Kullanımı. Uygulamalı Testler
14Konsantrasyon. Antrenman Çeşitleri. Okçulukta Kondisyon Antrenmanı. Günlük – Haftalık Antrenman Programlaması 18 Metre Performans Atışları. Puan Kontrolü
15Okçulukta Gözlem ve Çeşitleri. Okçuluk Oyun Kuralları.Konsantrasyon. Zaman Makinesi ile süreli atışlar. Yarışma
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktepe,K., Okçuluk, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. Atabeyoğlu,C.,Okçuluk Tarihi ,Türk Spor Vakfı Yayınları ,5/6,başkent yayın evi,1988 Herrigel,E.,Zen in the Art of Archery, Pantheon Books ,1970 Özer,D.,Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor, 1. baskı, nobel yayın dağıtım,2002. Türkiye Okçuluk Federasyonu ,Yarışma Kuralları ve Talimatlar, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Takım/Grup Çalışması414
Alan Çalışması10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Performans414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr