Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SYB211SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor organizasyonlarında uygulayabilnmelerini sağlayacak yeteneklerini gelişirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asc.Prof.Dr. R.Timuçin Gençer, Lecturer lhan Talas, Dr. Erdinç Demiray
Öğrenme Çıktıları
1Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre unsurlarını açıklayabilmek
2Hedefleri gerçekleştirmek, problem çözmek ve karar almanın birbirleriyle ilişkisini açıklayabilmek
3Spor ile ilişkili ekonomik unsurları anlamak
4Spor endüstrisi içerisinde etkin organizasyonlar tasarlamak
5Spor organizasyonları yönetim uygulamalarında stratejik bakış açısını anlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Spor yönetiminde kariyer fırsatları ve spor yönetiminin sorumlulukları, içsel ve dışsal çevre analizi ve bunların spor organizasyonuna etkileri, spor endüstrisinde karar verme süreci, spor organizasyonlarında stratejik bakış açısı, profesyonel sporda motivasyon ve liderlik ve iletişim, spor organizasyonlarında insan kaynaklarının önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sporu Yönetmek
2Spor Endüstrisi Çevresi
3Spor Yaratıcı Problem Çözme Ve Karar Verme
4Spor Organizasyonlarında Stratejik Bakış Açısı
5Sporda Değişim Yönetimi
6Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi
7Spor Organizasyonlarında Davranış
8Vize Sınavı
9Takım Geliştirmek
10Sporda İletişim
11Sporda Motivasyon
12Sporda Liderlik
13Sporda Kalite ve Verimlilik Kontrolü
14Dönem Projesi Sunumu
15Dönem Projesi Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. 2. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3. Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma515
Proje Hazırlama155
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr