Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT468VOLEYBOLSeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola özgü ısınma şekillerini, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları kazandırmak ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YARD. DOÇ. DR. M.ERSİN ALTIPARMAK, DOÇ. DR. GÜLBİN R.NALÇAKAN, OKT. FUL SARIKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme;
2Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekillerini kavrayabilme;
3Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme;
4Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme;
5Öne, geriye, sıçrayarak, yandan parmak pası ve Öne, geriye, yandan, yüksek, alçak, uzun kısa manşet pası öğrenebilme;
6Alttan ve tenis servisi, Smacı, Planjönü,Servis karşılama ve smaç karşılama çalışmalarını öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri Konunun uygulanması
2Voleybola özgü eğitsel oyunlar Konunun uygulanması
3Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımlarıKonunun uygulanması
4Öne parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede drillerKonunun uygulanması
5Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller.Konunun uygulanması
6Öne manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller. Konunun uygulanması
7Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller.Konunun uygulanması
8Ara sınav
9Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller.Konunun uygulanması
10Tenis servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller.Konunun uygulanması
11Smacın –paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; sahada ve filede topsuz adımlama, kol hareketi, sıçrama, topa zamanlama, atılan pasa sıçramadan ve sıçrayarak smaç Konunun uygulanması
12Planjönün – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışmaKonunun uygulanması
13Servis karşılama, smaç karşılama çalışmaları uygulaması; iki kişiyle, üç kişiyle ve grup halinde çalışma Konunun uygulanması
14Voleybol oyun kuralları; anlatımı ve sahada örneklerle uygulamasıKonunun uygulanması
15Voleybol oyun kuralları; anlatımı ve sahada örneklerle uygulamasıKonunun uygulanması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009 YARD. DOÇ. DR. M.ERSİN ALTIPARMAK, ÖĞR. GÖR. DR. GÜLBİN R.NALÇAKAN, OKT. FUL SARIKAYA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155124131114
ÖÇ255124131114
ÖÇ355124131115
ÖÇ455124131115
ÖÇ555124131115
ÖÇ655124131115
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr