Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001252019İLETİŞİMSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin; sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ile ilgili temel kavram ve teorileri, iletişim türü ve modelleri ve iletişim kurma yollarını öğrenebilmesini, iletişim sorunlarını çözebilmesini, sosyal ve mesleki yaşamda bu bilgileri uygulayabilmesini, grup içi çalışmalarda ve çatışma yönetiminde etkin rol oynayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Sözlü ve sözsüz iletişim becerisi kazanabilme
2Kendini ifade edebilme becerisi kazanabilme
3İkna etme becerisi kazanabilme
4Empati kurabilme
5Yazışma tekniklerini uygulayabilme
6Sunu hazırlama ve sunma becerisini kazanabilme
7Grup içi etkin iletişim kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. İletişim ile ilgili temel kavramlar 2. İletişim süreci 3. Algılama 4. Konuşma 5. Dinleme 6. Beden dili 7. Yazılı iletişim 8. Grup İletişimi 9. İkna 10. Örgütlerde İletişim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim Kavramı, Özellikleri, Temel Öğeleri ve İletişim SüreciRehberli örnekleme
2Algılama Slayt ve film gösterisi izlemeProje verme
3Konuşma, konuşma sorunları ve konuşmada başarıKonuşma becerisi ile ilgili test uygulaması
4Dinleme, dinleme çeşitleri ve etkin dinlemeEtkin dinleme becerisi ile ilgili test uygulaması
5Empatik İletişim; Kısa sınavRehberli örnekleme
6Sözsüz İletişimSlayt ve film gösterisi izleme
7Yazılı iletişimYazışma örnekleri hazırlama
8Ara Sınav
9Grup ve İletişim, Gruplarda iletişimin işleyişiÖrnek olay çözümü
10Çatışma ve İletişimÖrnek olay çözümü
11İkna edici iletişimÖrnek olay çözümü
12Sunum Teknikleri; Kısa sınavUygulamalı sunum
13Örgütlerde iletişim ve biçimsel iletişim kanallarıSlayt ve film gösterisi izleme
14Özgeçmiş (CV) hazırlama teknikleriÖzgeçmiş hazırlama, Proje teslimi
15Mülakat teknikleriUygulamalı mülakat
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kitap: 1. ÖNDOĞAN Ece Nüket, 2019. “İletişim”, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu (Yayınlanmamış ders notları, Word ve Powerpoint Dokümanı), İzmir. Önerilen Kaynaklar: 1. CIALDINI B. Robert, 2000. “İknanın Psikolojisi”, Kapital Medya Yayıncılık, Ankara. 2. CÜCELOĞLU Doğan, 2000. “Yeniden İnsan İnsana”, Remzi Kitabevi, İstanbul. 3. DÖKMEN Üstün, 1994. “İletişim Çatışmaları ve Empati”, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 4. HALE, Richard; WHITLAM Peter, 1997. “İnsanları Etkileme Gücü”, (Çeviri : Tarkan TOPUZLUOĞLU), Epsilon Yayıncılık, İstanbul. 5. İZGÖREN A. Şerif, 1998. “Dikkat Vücudunuz Konuşuyor”, Elma Yayıncılık, Ankara. 6. ÖZER A. Kadir, 2000. “İletişimsizlik Becerisi”, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 7. SCHOBER Otto, 2003. “Beden Dili”, (Çeviri : Süeda ÖZBENT), Aryon Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1        43
ÖÇ2       234
ÖÇ3      1133
ÖÇ42      334
ÖÇ5       523
ÖÇ6       523
ÖÇ7       254
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr