Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001242019MODA VE İNOVASYONSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnovasyon ve yenilik kavramlarını açıklayabilme. Tasarım ve İnovasyon arasındaki ilişkiyi kurabilme. Ürün geliştirme kavramını teknoloji-moda ürün tasarımına yönelik irdeleyebilme. Güncel, tasarım ve uygulama odaklı yenilikçi çözümler üretebilme. Küresel pazarın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirebilme. Farklı disiplinlerin bilgi, beceri ve yöntemlerini analiz edebilme. Tasarıma dayalı problem çözmede disiplinler arası işbirliği yapabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1İnovasyonu tanımlama, tasarım inovasyonu kavramlarını açıklama
2Teknoloji ve tasarıma yönelik araştırmalar yapma
3Moda ve teknoloji ilişkisini analiz etme
4Çevreye duyarlı, insan-merkezli tasarımlar üretme
5İhtiyaca yönelik yenilikçi çözümler üretmeyi başarma
6Farklı disiplinlere dair bilgi, beceri ve yöntemleri kavrama
7Disiplinler arası çalışma becerisi geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnovasyonun detaylı tanımı; moda ve tekstil tasarımında yenilikçi yaklaşımların önemi; kullanıcı-çevre-sektör gereksinimlerinin inovatif yaklaşımlarla çözümlenmesi, disiplinlerarası çalışmanın gereksinimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnovasyonun tanımı, değişim süreci içerisindeki evrimi
2İnovasyon kavramı içerisinde tasarıma ve teknolojiye bağlı inovasyon olgusunun incelenmesi. Bu bağlamda yeni teknolojiler ve kullanım alanları
3Moda tasarımında problem çözmeye dayalı ürün geliştirme
4Teknolojik değişim, tasarımın gelişimi, tasarım inovasyonu kavramlarının ve ilişkilerinin incelenmesi
5Moda ve Tekstil sektöründeki ve diğer sektörlerdeki güncel inovatif gelişmelerin incelenmesi
6Moda ve tekstil tasarımında disiplinler arası çalışma örneklerinin incelenmesi. Geliştirilecek projeye yönelik fikirlerin sunumları
7Proje Çalışması için gerçekleştirilen çalışmaların yenilikçilik ve problem çözümü odaklılık açısından değerlendirilmesi
8Ara Sınav
9Projelerde kullanılacak malzeme, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin araştırılması.
10Karar verilen proje konusunda çalışmalara başlanması
11Proje çalışmalarına devam edilmesi
12Projenin ilerleyişine yönelik disiplinler arası katılımcılı kritiklerin gerçekleştirilmesi
13Proje çalışmalarına devam edilmesi
14Proje çalışmalarına devam edilmesi
15Projenin sunum çalışmalarının gerçekleştirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1. JOHANSSON Frans, İnovasyon, Harward Business Review, Çev: Melis İnan, Optimist Yayınları Yaratıcılık ve İnovasyon, Mediacat Yayıncılık DERS ARAÇLARI: Alan ile ilgili kitaplar, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ151  255544
ÖÇ251   34445
ÖÇ312  155325
ÖÇ431  355533
ÖÇ513  124323
ÖÇ613  124323
ÖÇ713  124323
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr