Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095042005Plant Collection and Herbarium Preparation TecniquesElective125
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı farklı bitkilerin, likenlerin ve mantarların herbaryum örneklerinin hazırlanması konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve sanal herbaryumlarda kullanılan bitki veri tabanları hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Assoc. Prof. Dr. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Learning Outcomes
1To be capable of comprehending plant collecting technics
2To be capable of comprehending herbarium preparation technics.
3To be able to prepare herbarium speciments of different plants.
4To be able to prepare herbarium speciments of lichens.
5To be able to prepare herbarium speciments of fungus.
6To be capable of comprehending and using plant data bases which are used in virtual herbariums
7To be able to take photographs of herbarium speciments.
8To be able to conserv herbarium speciments.
9To be capable of comprehending historical development of Turkish flora research and herbariums.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders Türkiye florası araştırmaları ve herbaryumları tarihsel gelişimi, herbaryum hazırlama teknikleri, bitki veri tabanları ve herbaryum örneklerinin korunması hakkında genel bilgi ve becerileri içermektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Seçmen Ö., Gemici Y., Görk G., Bekat L., Leblebici E., (2000), “Tohumlu Bitkiler Sistematiği”, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO11214312  22112
LO2 115433  2132 
LO3   5522       
LO4   4433       
LO5   4433       
LO6111551  32224 
LO7      3 3     
LO8      2 2    1
LO9   5443   3   
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr