Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095062006Identification of Plants IElective125
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, yurdumuz florasındaki büyük familyalardaki büyük cinslerin türlerini tayin anahtarlarında kullanılan terminolojileri öğreterek, bazılarını tayin etme çalışmaları yapmaktır
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Özcan SEÇMEN
Learning Outcomes
1Learning and using terminology in plant identification
2Ablility to identify plants
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yurdumuzun büyük familyalarının cins ve türlerinin tayinindeki terminolojiler ve bunlardan bazı örneklerin tayin edilmesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: Ö.Seçmen, Ders notlaıı YARDIMCI KİTAPLAR: Davis, P. H. Flora of Turkey and East Aegean Islands Vols: 1-9. 1965-1985. Edinburgh Univ. Press.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1   5          
LO2   5          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr