Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095112004Phytochemistry of Important LichenesElective125
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İlkel bitkilerden olan likenlerden eczacılık alanında da yararlanılmaktadır. Mantar hiflerinin Alglerle oluşturdukları ortak yaşam biçimi olan likenler, sekonder metabolitler de üretmektedir.Üretilen sekonder maddelerden antibiyotikler, asitlik ve bazlığı belirleyen belirteçler yanında, çevre kirliliğinde de hava kirliliği belirteci olarak da kullanılmaktadırlar.Belirli bir düzen içinde ve Türkiye Florası'nda bulunan likenler tanıtılmakta ve potansiyellerine vurgu yapılarak ilaç hammadesi olarak da değerlendirilebilecekleri anlatılmaktadır.Ülkemiz florasında az bilinen, doğal hammadde kaynağı bir bitki grubunu tanıtmak hedeflenmektedir.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Ulvi Zeybek
Learning Outcomes
1Medicinal uses of Lichens: in the past and present
2Folkloric and ethnobotanical importance of lichens
3Phytochemistry of some medicinal lichens
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Farklı tip likenlere örnekler vererek (foliöz likenler öncelikli olarak) ve teşhislerinde önemli yer tutan tallus-renk reaksyonlarını kullanarak botanik ve kimyasal tayinlerin yapılması. Likenlerin tıbbi kullanımlarının etkin madde gruplarına göre verilmesi , Türkiye Florasında bulunan potansiyel tıbbi likenlerden tipik örnekler verilerek ve herbaryum örnekleri üzerinden tanıtılmaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
İZEF Herbaryumu Liken Kolleksiyonundan örneklerle tanıtılmaktadır.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1              
LO2              
LO3              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr