Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095152004Phytochemistry of Important BryophytesElective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Diğer bitki sınıflarına (Klassis) kıyasla Karayosunları (Bryophyta) az bilinmekle birlikte, diğer bitki gruplarında bulunmayan veya ender rastlanan doğal maddeler bakımından oldukça zengindir.Bulunan bileşiklerden bir kısmı biyolojik aktivite göstermektedir. Karayosunlarında özellikle terpenoid ve fenolik bileşikler yaygındır.Ciğerotları'nda bulunan bulunan Seskuiterpenler, Flavan ve Bibenzil türevleri ile diğer Fenol'ler büyük farklılıklar gösterir.Bu bitkilerde flavonlar yanında, bir kısım açillenmiş İzoflavon'lar, Biflavon'lar, yeni bir madde grubu olan Sphagnorubin'ler ve diğer fenoller bulunmaktadır. Karayosunları maddeleri doğal maddeler olarak eczacılık yönünden de önem kazanmaya başlamıştır.Bu nedenle, ders kapsamı olarak karayosunlarından bu alanda potansiyel teşkil edenleri ele alınmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Ulvi Zeybek
Learning Outcomes
1Temel ve uygulamalı fen bilimlerini, eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek Farmasötik Botanik alanında kullanabilme.
2.To have enough knowledge and application skills by Plant-derived pharmaceutical active ingredient, and herbal products, research, development and production
3
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bryophyta üç sınıfa ayrılarak incelenmektedir: 1.Boynuzlu karayosunları 2.) Ciğerotları, 3) Yapraklı karayosunları Her bir sınıfa ait öne çıkmış örnekler, içerdikleri maddeleriyle birlikte ele alınarak irdelenmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Kayda Değer Sekonder Maddeler Kaynağı Karayosunları : Zinsmeister,H.D., Mues,R. Çeviren: U.Zeybek (1987)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Observation1010100
Demonstration5210
Report Preparation144
Report Presentation111
TOTAL WORKLOAD (hours)117
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1              
LO2              
LO3              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr