Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095232007Plants and MythologyElective112
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı bitki isimleri ile yunan mitolojisi arasındaki ilişkiler hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Assoc. Prof. Dr. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Learning Outcomes
1The historical development of plant systematics
2To be able to understand the general information about Greek mythology.
3To be able to understand the general information about the mythological characters that name the plants.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders bitki isimleri ve bunların mitolojik kökenleri hakkında genel bilgileri içermektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Plowden C.C., (1968), "A Manual of Plant Names", George Allen & Unwin LTD., London. 2. Gezgin D., (2007), "Bitki Mitosları", Sel Yayıncılık, İstanbul. 3. Can Ş., (1994), "Klasik Yunan Mitolojisi", 8. Baskı, İnkilap Yayınevi, İstanbul. 4. Apuleius, Çev. Çiğdem Dürüşken, (2006), "Başkalaşımlar (Altın Eşek)", Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. Bayladı D., (2005), "Açıklama ve Yorumlarıyla Klasik Mitolojide En Güzel Aşk Masalları", Bulut Yayın Dağıtım, İstanbul. 6. Öztürk Ö., (2009)”Folklor ve Mitoloji Sözlüğü”, Phoenix Yayınları. Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures14228
Discussion14456
Question-Answer14342
Project Preparation14040
Project Presentation122
Self Study12448
Reading12448
Performance14228
TOTAL WORKLOAD (hours)292
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO155            
LO2  555533333333
LO3      55555555
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr