Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101045141998Advanced Solid State Physics IIElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, Fizik ve mühendislik yüksek lisans öğrencilerine katıların fiziksel özelliklerini (elektriksel, dielektrik, manyetik, ve optik gibi) ve ileri katıhal Fiziği konularını en temel bir şekilde , temel fizik yasaları cinsinden öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Nurcan ARTUNÇ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Öğrencilerin Lisans düzeyinde Elektromagnetizma , Kuantum Mekaniği, Matematiksel ve İstatistik Fizik bilgilerine sahip olmaları gerekir
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
1. Yarıiletken Cihaz Fiziği 2. Süperiletkenlik 3. Manyetizma, Mangonlar ve Manyetik Rezonans, 4. Katıların Optik Özellikleri 5. Katılarda Kusurlar 6. Yüzey ve Arayüzey Fiziği
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Kittel, C, "Introduction To Solid State Physics", Eighth Edition John Wiley & Sons (2005) Yardımcı Kitaplar: 2. J.R. Hook & H.E. Hall,” Solid State Physics”, 2nd Edtion, John Wiley & Sons (2001) 3. James D. Patterson, Bernard C. Bailey, “Solid-State Physics, Introduction to the Theory” Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2007) 4. Blakemore, J.S., "Solid State Physics", Cambridge University Pres (1988)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr