Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9105025092013Environmental Planning IElective117
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması yolunda, sorunları tanımlayabilecekler, bu sorunların çözümüne yönelik yöntem ve eylemleri belirleyebilecekler ve çevreyi ekolojik, ekonomik, işlevsel ve görsel olarak korumak, kullanmak ve geleceğe taşımakla ilgili plan kararlarını üretebilecekler ve irdeleyebileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Plana yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Çevrede sürdürülebilirliğe ulaşabilmek ve dengeli birlikteliklerin sağlanabilmesi kapsamında ilkelerin ortaya konulması; Plan çeşitleri; Çevre bileşenleri olarak canlı-cansız varlıklar, doğal ve kültürel kaynakların tanımlanması, sınıflandırılması ile etkileşimler ve uzmanlıklar kapsamında değerlendirilmesi; Doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapı kapsamında, insan – çevre ilişkilerinin tanımlanması ve etkilerinin değerlendirilmesi; Çevre Planlama çalışmalarına yönelik evrelerin tanımlanması; Çevre planlama yöntemlerinin tanımlanması; Uygulamaya yönelik eylemlerin tanımlanması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
PO
27
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr