Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201015602015Textual Analysis IIElective125
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler bilimsel metotlarla özgün bir şekilde edebi bir metni çözümlemeyi ve yorumlamayı gerçekleştirebilecekler ve bunu Almancayı bilim dili olarak kullanarak yazılı olarak ifade edebilecekler, Realizm kuramlarını ve Realizm dönemini bilimsel metotlarla metin üzerinde sözlü ve yazılı olarak tartışabilecekler ve Natüralizm dönemi ile ilgili söylemlere hakim olacaklardır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Saniye Uysal Ünalan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Realizm dönemi ve Gottfried Keller. Gerhart Hauptmann ve Natüralizm dönemi. Realizm ve Natüralizm dönemlerinin karşılaştırılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Theodor Storm: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Pankraz der Schmoller Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel YARDIMCI KİTAPLAR: Andreas Huyssen (Hg.): Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. Bürgerlicher Realismus, Stuttgart 1995. Annemarie van Rinsum, Wolfgang van Rinsum: Deutsche Literaturgeschichte Bd. 7. Realismus und Naturalismus, München 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
German
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr