Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9304175352015Home Care ServicesElective124
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course provided that student gains knowledge and skill about promoting and protecting the health of individual and family, preventing disease and disability, providing self-care, medical and nursing care, providing basic and special needs, providing support to caregivers in pre-care, care and after care in home care services.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ayla Bayık Temel
Learning Outcomes
1To define the terms about home care services.
2To know home care services, development and important of home care services
3To know legal regulation about home care services within healty-releated policies.
4To know roles of home care nursing
5To understand psychological, sociological and cultural aspects of the home care services
6To discuss home care services in our country
7To understand the importance of teamwork in home care services
8To know and to apply evidence based about home care nursing
9To apply preventive, curative, rehabilitif services in line with the ethical principles in life period (infant, child, adult, elderly and disabled) for individuals,
Mode of Delivery
Evening Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
-Definition, importance and purpose of home care services -Historical development of home care nursing in world and Turkey - The philosophy, roles (caregivers, counselors, advocates, health educator, researcher, administrator), tasks, practice standards of home care nursing -Legal and ethic subjects in home care nursing practices
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Definition of the lesson and literature screening Discussion
2Definition, importance, purpose and dimensions of home care servicesIndividual working, Reading
3Historical development of home care services and home care nursing in world and Turkey Individual working, discussion, preparing report
4The philosophy, roles (caregivers, counselors, advocates, health educator, researcher, administrator), tasks, practice standards of home care nursingIndividual working Discussion Question-Answer
5-Legal subjects about home care nursing practices in world and our countryIndividual working Discussion Question-Answer
6Ethic subjects about home care nursing practicesPreparing midterm exam
7MIDTERM EXAM
8Home care for infant and childIndividual working Discussion Question-Answer
9Home care for individuals with acute illnessIndividual working Discussion Question-Answer
10Home care for individuals with chronic illnessIndividual working Discussion Question-Answer
11Home care for disabled individuals Individual working Discussion Question-Answer
12Home care for elderly people Individual working Discussion Question-Answer
13Education, consultancy, support services for caregivers in home careIndividual working Discussion Question-Answer
14To examine evidence based researches about home careDiscussion Question-Answer Preparing Final exam
15FINAL EXAM
16
Recommended or Required Reading
1.Cindoruk M, Şen İ (2009) Yaşlının evde bakımı, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29(5): 110-112. 2.Ünsar S, Fındık YÜ, Kurt S, Özcan H (2007) Kanserli hastalarda evde bakım ve semptom kontrolü, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5): 89-106. 3.Subaşı N, Öztek Z (2006) Türkiye’de karşılanamayan bir gereksinim: evde bakım hizmeti, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(1): 19-31. 4.Pınar R (2010) Türkiye’de evde bakımda mevcut durum. http://www. akademikgeriatri.org.erişim tarihi: 3.7.2011 5.Aksu T, Fadıloğlu Ç (2010) Yaşlılıkta evde bakıma güncel yaklaşımlar: telefon zinciri yöntemi ve kurtarıcı servisler teknolojisi, Maltepe Üniversitesi hemşirelik bilim ve sanatı, 2(3): 119-125. 6.Algıer L ( 2005) Çocuklarda palyatif bakım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58: 132-135. 7.Yılmaz MÇ, Kantar M (2010) Pediatrik onkoloji hastalarının evde fiziksel bakım gereksinimleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (3): 51-58. 8.Tanır MK, Kuğuoğlu S ( 2006) Teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı, STED, 15(12): 214-218. 9.Karahan A, Güven S ( 2002) Yaşlılıkta evde bakım, Türk Geriatri Dergisi, 5(4): 155-159. 10.Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G ve ark. (2010) Sağlık Hizmetinin alternatif bir sunum şekli olarak evde hasta bakımı, İstanbul Tıp Dergisi, 11 (3): 125-132. 11.Karamanoğlu AY, Özer FG ( 2008) Mastektomili hastalarda evde bakım, Meme Sağlığı Dergisi, 4(1): 3-8. 12.Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 13.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 14.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 15.Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2005. http://saglik.gov.tr. 16.Byrne MW (2003) Culture-derived strategies of a pediatric home-care nursing speciality team. International Nursing Review, 50, 34-43.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Discussion11111
Question-Answer10110
Report Preparation11010
Self Study10220
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination11515
Reading2612
Report144
TOTAL WORKLOAD (hours)124
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
LO1        
LO2        
LO3        
LO4        
LO5        
LO6        
LO7        
LO8        
LO9        
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr