Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9308025112011Biochemical Techniques Elective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilere biyokimya laboratuvarlarında kullanılan aletlerin ve cihazların tanıtılması, temel biyokimyasal yöntemlerle ilgili teorik bilgiler verilmesi ve uygulamalar yaptırılması amaçlanmıştır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Aysun Pabuççuoğlu, Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Assoc. Prof. Dr. Sibel Konyalıoğlu, Assist. Prof. Dr. Petek Ballar
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Biyokimya laboratuvarlarında kullanılan temel aletlerin ve cihazların tanıtımı, temel laboratuvar çalışma prensipleri, temel laboratuvar teknikleri, pH ölçümü ve tampon çözeltilerin hazırlanması , homojenizasyon yöntemleri, santrifügasyon, spektrofotometrik yöntemler, kromatografik yöntemler, elektroforez yöntemleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Lehninger Principles of Biochemistry, David L. Nelson, Michael M.Cox Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations, Thomas M. Devlin
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr