Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9308025052015Elective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri dersinin amacı; öğrenciyi DNA ve RNA molekülleri, gen ekspresyonu regülasyonu ve klonlama gibi temel moleküler biyoloji konularını ve laboratuvar uygulamaları konusunda bilgilenmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Zeki Topçu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İnsan genom projesi ve moleküler biyolojinin önemi, Nükleik asitlerin stabilitesi/DNA topolojisi/ Ökaryotik kromozom organizasyonu, Replikasyon ve telomer devamlılığı, RNA sentezi-işlenmesi/Reverse transkripsiyon, Gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası kontrolü: RNA interferans, Post-translasyonel modifikasyonlar ve protein stabilitesi, Makromoleküllerin manipulasyonu I: PCR/RT-PCR, Makromoleküllerin manipulasyonu II: DNA nükleotid dizisi tayini/Yönlü mutasyon, DNA-protein/Protein-protein etkileşimleri, Moleküler anatomi, Moleküler Anatomi II.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Lodish et al Molecular Cell Biology Freeman Press New York 2000
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr