Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9206035592015 Music Paleography IElective115
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
When the music notation is historically evaluated it is seen that some signs were used in order to protect the melodies from extinciton. These signs were transformed into notation systems through the historical process. The aim of this course is to introduce the notation systems from past to present, explain thier properties and espacially teach the notation systems used in Turkish music throughly.
Name of Lecturer(s)
Doktor Öğretim Üyesi Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Learning Outcomes
1Gain the basic necessary information for the studies about the history of Turkish music.
2Teach the basic skills of using bibliography of studies on Turkish music.
3Providing the necessary methods for the analysis of the works of Turkish music.
4Creation of conditions to take advantage of sources written in Ottoman Turkish.
5Introduce the notation systems used in Turkish Music througly.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
History of notation in world musics. Ebced notation, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Abdülbaki Nasır Dede, Ali Ufki, Hamparsum, Tanburi Küçük Artin, Grigor Gapasakalian, Mustafa Nezih Albayrak, Rauf Yekta notation systems. Transcripton study from these notation systems to current day notation.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0Note in the history of world music
1Note in the history of world music
2Introducing the notation of the Ebced
3Introducing the notation of the Ebced
4Ebced note script applications
5Introducing the notation of the Kantemiroğlu
6Kantemiroğlu note script applications
7Exam
8Introducing the notation of the Nayi Osman Dede
9Nayi Osman Dede note script applications
10Introducing the notation of the Abdülbaki Nasır Dede
11Abdülbaki Nasır Dede note script applications
12Introducing the notation of the Ali Ufki
13Ali Ufki note script applications
14Final Exam
15Final Exam
Recommended or Required Reading
ABDÜLBÂKÎ NÂSIR DEDE, Tedkîk ü Tahkîk (İnceleme ve Gerçeği Araştırma) , Açıklama ve notlarla günümüz Türkçesine Çeviren: Yalçın TURA (Prof.), Küğbilim Dizisi: 1, Tura Yayınları, İstanbul, 1997. ABDÜLKADİR MERAGİ, Makasıdü’l- Elhan, Tahran, 1977. CAN, Halil Hamparsum Notasında Usûller Mûsıkî Mecmuası, Sayı: 133, s. 4-5, İstanbul, 01. 03. 1948. KANTEMİROĞLU, Dimitrie Kitâbu İlmi'l-Mûsıkî 'âlâ Vechi'l-Hurûfat (Mûsıkîyi Târiflerle Tesbît ve İcrâ İlminin Kitabı) , Çev. Yalçın TURA (Prof.), Yapı Kredi Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001. CEVHER, M. Hakan, Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz: (Çeviriyazım-İnceleme), 1998. MİMAROĞLU, İlhan Müzik Tarihi, 3. Basım, s. 23-25, Varlık Yayınları, İstanbul, 1987. ERGUNER, Süleyman,Y.Doç.Dr., Rauf Yekta Bey ve Türk Müziği Üzerindeki Çalışmalar, Marmara Ün. Sosyal Bil. Ens., Doktora Tezi,1997 SANAL, Haydar XVII. Yüzyıl Türk Mûsıkîsi Nota Yazısında Siyâkat Rakamlarının Yeri ve Bazı Açıklamalar (II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Türk Mûsıkîsi Seksiyonu Tebliği) II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Second International Congress of Turcology), 1976. TOHUMCU, Gonca Girgin, Müziği Yazmak Müzik Notasyonunun Tarih İçinde Yolculuğu, İstanbul Nota yay. 2006 USLU Recep, DİŞİAÇIK Nilgün, Abdulbâki Nâsır Dede’nin Müzik Yazısı Tahrîriye, İstanbul 2009 UYGUN, M. Nuri (Yrd. Doç. Dr.) Safiyüddin Abdülmü'min Urmevî ve Kitâbü'l-Edvâr, I. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1999. SABUNCU, Ali, “Hamparsum Notası”, Türk Musikisi Dergisi, sy. 10, 01.08.1948, s. 3; sy. 11, 01.09.1948, s. 3, 6; sy. 12, 01.10.1948, s. 5, 36; sy. 13, 01.11.1948, s. 3, 16 ALİ UFKÎ BEY, Mecmûa-i Saz u Söz, British Library, MS Sloane nr. 3114; tıpkıbasım Haz. Şükrü Elçin, İstanbul-Ankara 1976
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination144
Final Examination144
Attending Lectures14228
Self Study7856
Reading7428
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
LO1      5   
LO2    4     
LO3     5    
LO4        5 
LO5          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr