Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9206035612017The ROLE and SIGNIFICANCE of TURKISH MUSIC in INTERCULTURAL COMMUNICATION IElective115
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, dördüncü sınıf öğrencilerine Kültürlerarası Sosyal Psikoloji temel kavramlarını ve konularını tanıtmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kültürlerarası Sosyal Psikolojinin tarihçesi, temel kavramlar, kuramlar, uygulama alanları, kültür içi ve kültürlerarası alanda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Handbook of Cross-Cultural Psychology, Volume 1: Theory and Method Handbook of Cross-Cultural Psychology, Volume 2: Basic Processes and Human Development, John W. Berry,Ype H. Poortinga,Janak Pandey, Allyn and Bacon, 1997 Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim Yayıncılık Yardımcı Kitaplar: İlgili alandaki Türkçe ve İngilizce önemli makaleler yardımcı yayın olarak kullanılacaktır.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr