Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095072005Zehirli BitkilerSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dünyada ve Türkiye florasında yayılış gösteren zehirli bitkileri bilimsel bir sıra içinde tanıtmak, bilimsel adlarını, tanıtıcı özelliklerini, yayılışlarını ve toksisite potansiyellerini açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Canan Karaalp
Öğrenme Çıktıları
1Yaygın zehirli bitkilerin tanınması
2Zehirli bitki ve metabolitlerinin toksisite potansiyellerinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zehirli bitkiler Bitkilerin toksisitelerini etkileyen temel faktörler Hangi bitkiler ve bileşikler toksik olabilir? Risk grupları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sekonder metabolitler ve bitkisel ilaç
2Bitkilerin toksik etkileri
3Bitkilerin toksisielerini etkileyen temel faktörler
4Zehirli bitki familyaları
5Önemli toksik bileşenler
6Zehirli bitkilerin morfolojik özellikleri
7Türkiye'de yayılış göseren zehirli bitkiler
8Ara sınav
9Risk grupları
10Tıbbi bitkisel ürünlerin kullanımı ile ilgili uyarılar
11Seskiterpen laktonlar
12Pirolizidin alkaloitleri
13Solanaceae familyası
14Zehirlenme vakaları
15Zehirli mantarlar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı11010
Tartışma224
Seminer11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr