Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095072005Zehirli BitkilerSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dünyada ve Türkiye florasında yayılış gösteren zehirli bitkileri bilimsel bir sıra içinde tanıtmak, bilimsel adlarını, tanıtıcı özelliklerini, yayılışlarını ve toksisite potansiyellerini açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Canan Karaalp
Öğrenme Çıktıları
1Yaygın zehirli bitkilerin tanınması
2Zehirli bitki ve metabolitlerinin toksisite potansiyellerinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zehirli bitkiler Bitkilerin toksisitelerini etkileyen temel faktörler Hangi bitkiler ve bileşikler toksik olabilir? Risk grupları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 1143325 21223
ÖÇ2         2122 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr