Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095112004Önemli Likenlerin (Lichenes) FitokimyasıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İlkel bitkilerden olan likenlerden eczacılık alanında da yararlanılmaktadır. Mantar hiflerinin Alglerle oluşturdukları ortak yaşam biçimi olan likenler, sekonder metabolitler de üretmektedir.Üretilen sekonder maddelerden antibiyotikler, asitlik ve bazlığı belirleyen belirteçler yanında, çevre kirliliğinde de hava kirliliği belirteci olarak da kullanılmaktadırlar.Belirli bir düzen içinde ve Türkiye Florası'nda bulunan likenler tanıtılmakta ve potansiyellerine vurgu yapılarak ilaç hammadesi olarak da değerlendirilebilecekleri anlatılmaktadır.Ülkemiz florasında az bilinen, doğal hammadde kaynağı bir bitki grubunu tanıtmak hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ulvi Zeybek
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Farklı tip likenlere örnekler vererek (foliöz likenler öncelikli olarak) ve teşhislerinde önemli yer tutan tallus-renk reaksyonlarını kullanarak botanik ve kimyasal tayinlerin yapılması. Likenlerin tıbbi kullanımlarının etkin madde gruplarına göre verilmesi , Türkiye Florasında bulunan potansiyel tıbbi likenlerden tipik örnekler verilerek ve herbaryum örnekleri üzerinden tanıtılmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İZEF Herbaryumu Liken Kolleksiyonundan örneklerle tanıtılmaktadır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr