Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095152004Önemli Karayosunları ve FitokimyasıSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Diğer bitki sınıflarına (Klassis) kıyasla Karayosunları (Bryophyta) az bilinmekle birlikte, diğer bitki gruplarında bulunmayan veya ender rastlanan doğal maddeler bakımından oldukça zengindir.Bulunan bileşiklerden bir kısmı biyolojik aktivite göstermektedir. Karayosunlarında özellikle terpenoid ve fenolik bileşikler yaygındır.Ciğerotları'nda bulunan bulunan Seskuiterpenler, Flavan ve Bibenzil türevleri ile diğer Fenol'ler büyük farklılıklar gösterir.Bu bitkilerde flavonlar yanında, bir kısım açillenmiş İzoflavon'lar, Biflavon'lar, yeni bir madde grubu olan Sphagnorubin'ler ve diğer fenoller bulunmaktadır. Karayosunları maddeleri doğal maddeler olarak eczacılık yönünden de önem kazanmaya başlamıştır.Bu nedenle, ders kapsamı olarak karayosunlarından bu alanda potansiyel teşkil edenleri ele alınmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ulvi Zeybek
Öğrenme Çıktıları
1Temel ve uygulamalı fen bilimlerini, eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek Farmasötik Botanik alanında kullanabilme.
2Bitkisel kaynaklı ilaç etkin maddelerinin ve bitkisel ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme.
3
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bryophyta üç sınıfa ayrılarak incelenmektedir: 1.Boynuzlu karayosunları 2.) Ciğerotları, 3) Yapraklı karayosunları Her bir sınıfa ait öne çıkmış örnekler, içerdikleri maddeleriyle birlikte ele alınarak irdelenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kayda Değer Sekonder Maddeler Kaynağı Karayosunları : Zinsmeister,H.D., Mues,R. Çeviren: U.Zeybek (1987)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Gözlem1010100
Gösterme5210
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr