Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095162005Etnofarmasötik BotanikSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye sağlığın korunması ve ya tedavi özelinde insan-bitki ilişkilerinin önemini, bu alanda yapılan çalışmaları ve çalışma tekniklerini öğretmeyi ve bu alanda yazılı kaynaklara ulaşabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Şüra BAYKAN
Öğrenme Çıktıları
1Etnobotaniğin kapsamını kavrayabilme.
2Etnofarmasötik botaniğin içeriğini ve sınırlarını kavrayabilme.
3Anadolu’da tıbbi bitki kullanımının tarihsel gelişimini kavrayabilme.
4Etnofarmasötik botaniğin kaynaklarını kavrayabilme.
5Etnofarmasötik botanik araştırmanın temel yöntemlerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Etnofarmasötik botanik kavramının sınırlarının belirlenmesi, İnsan-bitki ilişkilerinin tarihi süreçte irdelenmesi, Anadolu halk tıbbı, Etnofarmasötik botanik çalışmaların günümüz ilaç keşifleri açısından değerlendirilmesi, Etnofarmsötik botanik alan çalışma teknikleri, Etnobotanik veri tabanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etnofarmasötik Botanik, Etnobotanik, Etnobiyoloji, Etnofarmakoloji, Etnofarmasi, Ekonomik botanik, Medisinal Antropoloji kavramlarının açıklaması ve birbirleriyle ilişkileri
2Bitki-insan ilişkileri
3Tarihsel süreçte bitkilerin halk ilacı olarak kullanımı
4Keşif kaynağı etnobotanik çalışmalara dayanan doğal ürünler
5Geleneksel Anadolu tıbbında bitkilerin yeri
6Anadolu'da bugüne kadar yapılan etnobotanik ve etnofarmasötik botanik çalışmalar
7Etnofarmasötikbotanik alan çalışma teknikleri-1
8Etnofarmasötikbotanik alan çalışma teknikleri-2
9Etnofarmasötik botanik çalışmalarda kantitatif analiz yöntemleri
10Etnofarmasötik Botanik kaynaklar
11Dünyada etnobotanik veri tabanları, Türkiye etnobotanik veri tabanı
12Arasınav
131. haftada anlatılan kavramların makale irdelemeleri-Etnobotanik, Etnobiyoloji, Etnofarmakoloji
141. haftada anlatılan kavramların makale irdelemeleri-Etnofarmasötik Botanik
15Alan çalışma teknikleri açısından makale değerlendirmeleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Tartışma12336
Soru-Yanıt12336
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Okuma12336
Performans12336
Multirom CD Çalışması10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)292
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    222       
ÖÇ22224  32  2   
ÖÇ3 33           
ÖÇ412  344 5 1   
ÖÇ5 1  355   2   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr