Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095162005Etnofarmasötik BotanikSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bitkilerin halk arasında folklorik olarak tedavi amacıyla kullanımları hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yr. Assoc. Prof. Dr. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Etnobotaniğin kapsamını kavrayabilme.
2Etnofarmasötik botaniğin içeriğini ve sınırlarını kavrayabilme.
3Anadolu’da tıbbi bitki kullanımının tarihsel gelişimini kavrayabilme.
4Etnofarmasötik botaniğin kaynaklarını kavrayabilme.
5Etnofarmasötik botanik araştırmanın temel yöntemlerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders etnofarmasötik botanik hakkında genel bilgileri içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tuzlacı E., (2006), Türkiye Bitkileri Sözlüğü, Alfa Yayınları 1656, Cağaloğlu, İstanbul. 2.Baytop T. (1999), “Türkiye’de Bitkilerle Tedavi-Geçmişte ve Bugün”, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    222       
ÖÇ22224  32  2   
ÖÇ3 33           
ÖÇ412  344 5 1   
ÖÇ5 1  355   2   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr