Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095232007Bitkiler ve MitolojiSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bitki isimleri ile yunan mitolojisi arasındaki ilişkiler hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Assoc. Prof. Dr. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Bitki sitematiğinin tarihsel gelişimini kavrayabilme.
2Yunan mitolojisi hakkında genel bilgileri kavrayabilme.
3Bitkilere isim veren mitolojik karakterler hakkında genel bilgileri kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders bitki isimleri ve bunların mitolojik kökenleri hakkında genel bilgileri içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Plowden C.C., (1968), "A Manual of Plant Names", George Allen & Unwin LTD., London. 2. Gezgin D., (2007), "Bitki Mitosları", Sel Yayıncılık, İstanbul. 3. Can Ş., (1994), "Klasik Yunan Mitolojisi", 8. Baskı, İnkilap Yayınevi, İstanbul. 4. Apuleius, Çev. Çiğdem Dürüşken, (2006), "Başkalaşımlar (Altın Eşek)", Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. Bayladı D., (2005), "Açıklama ve Yorumlarıyla Klasik Mitolojide En Güzel Aşk Masalları", Bulut Yayın Dağıtım, İstanbul. 6. Öztürk Ö., (2009)”Folklor ve Mitoloji Sözlüğü”, Phoenix Yayınları. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155            
ÖÇ2  555533333333
ÖÇ3      55555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr