Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095282012Tıbbi Bitkiler ve Yasal MevzuatSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; radyoterapide kullanılan teşhis ve tedavi cihazları ve dozimetreleri kullanabilmesini, tüm dozimetrik ölçümleri tasarlayabilmesini, hastaya uygun tedavi planlama tekniklerini seçebilmesini, doz dağılımları ve dozimetrik parametreleri kullanarak tedavi doz ve sürelerini hesaplayabilmesini, kalite kontrol güvenliği ve radyasyondan korunma işlemlerini uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Fiz. Nezahat Olacak
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoterapide Kullanılan Radyasyon Verici Cihazlar ve Kaynaklar. Doz Kalibrasyonunda Kullanılan Dozimetreler ve fantomlar. Radyasyon Kalitesinin Ölçülmesi. Absorbe Doz Ölçümü ve Kullanılan Faktörler. Doz Dağılımları ve Dozimetrik Parametreler. Radyoterapide Doz-Zaman-Fraksiyon İlişkileri. Tümör Dozu Spesifikasyonları. Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemleri. Radyoterapi Teknikleri ve Kalite Kontrolleri. Teşhis ve Tedavi Cihazlarının Kalite Kontrol Güvenceliği. Hastaya Özel Kalite Kontrol ve Tedavinin Doğrulanması. Tedavi Odası Tasarımı ve Radyasyondan Korunma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Khan FM. “The physics of radiation therapy”, Second and Third Edition. Lippiocott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1994, 2003. Edward C. Halperin, Carlos A. Perez, Luther W. Brady “Principles and Practice of Radiation Oncology” Third, fourth and Fifth Edition. 1997, 2003, 2008. Safety Reports Series No: 47 “Radiation Protection in The Design of Radiotherapy Facilities” IAEA, 2006. International Atomic Energy Agency: “Absorbed Dose Determination in Photon and Elektron Beams”, Technical Reports Series No: 277, 381, 398. BJR Supplement 25: “Central Axis Depth Dose Data for Use in Radiotherapy’’ 1996. Khalil Arshak, Olga Korostynska “Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry” 2006. Michael Goitein “Radiation Oncology: A Physicist’s-Eye View” 2008. Wolfgang Schlegel, Thomas Bortfeld, Anca-Ligia Grosu “New Technologies in Radiation Oncology” 2006. P.Mayles, A.Nahum, J.C.Rasenwald “Handbook Of Radiotherapy Physics Theory and Practice” 2007. Pam Cherry, Angela M. Duxbury “Practical Radiotherapy Physics And Equipment” 2009. AAPM’s TG-51 “Protocol for Clinical Reference Dosimetry of High-Energy Photon and Electron Beams” 1999. ICRU 62: Supplement to ICRU Report No: 50. Bethesta, MD: “International Commission on Radiation Units and Measurements” 1999. Safety Report Series No:16 “Calibration of Radiatıon Protection Monitoring Instruments” 2000. IAEA-TEC-DOC-896 “Radiation Dose in Radiotherapy From Prescription to Delivery” 1996. Steve Webb, “Intensity-Modulated Radiation Therapy” 2001. Arro J. Mundt, John C. Roeske “Intensity Modulated Radiation Therapy” 2005. Reports and articles of Radiation Therapy Committe of the American Association of Physicists in Medicine (AAPM), International Commission on Radiological Protection (ICRP), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Electrotechnical Commission (IEC), International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr