Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095292012Tıbbi Bitki Metabolitleri ISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin bitkilerde biyosentez mekanizmaları sonucu oluşan primer ve sekonder metabolizma ürünlerinin,metabolit gruplarının genel özelliklerini ve bulundukları bitkileri kavrayabilmelerini ve bu metabolit gruplarına ait moleküller ile tedavide kullanışları arasında ki bağlantıyı kurabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şüra BAYKAN
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde biyosentez mekanizmaları sonucu oluşan metabolit gruplarını tanıyabilme
2Fitokimyasal molekül gruplarını kimyasal olarak teşhis edebilme
3Metabolit gruplarının biyolojik etkilerini ve eczacılık açısından önemini kavrayabilme
4Farklı metabolit gruplarını içeren bitkileri ve tedavide kullanılışlarını nedenleriyle öğrenme
5Bitkilerden elde edilen ve ilaç olarak kullanılan tüm molekülleri tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Metabolizma ve bitkilerde metobolizma ürünleri. Bitkilerde biyosentez yolakları ve sonuçta oluşan farklı metabolit grupları. Primer ve sekonder metabolit gruplarının genel özellikleri, fizikokimyasal özellikleri, kimyasal yapıları, teşhis yöntemleri, izolasyon ve tayin yöntemleri, biyolojik aktiviteleri. Metabolit gruplarını içeren droglar ve bu drogların genel özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Metabolit kavramı, Bitkilerde Metabolizma ürünleri
2Fitokimya ve biyosentez, genel Biyosentez yolakları
3Primer metabolitler -Karbonhidratlar-Mono ve disakkaritler ve bitkileri
4Polihalozitler Homojen polisakkaritler (Nişasta, selüloz,.), Heterojen polisakkaritler (Zamklar, müsilajlar)
5Homojen polisakkarit ve heterojen polisakkaritleri içeren bitkisel droglar
6Lipitler Yağ asitleri, sabit yağlar
7Sabit yağ drogları
8Aminoasitler, peptit ,protein ve enzimler ve bitkileri Siyanogenetik glikozitler ve içeren droglar Glukozinolatlar ve içeren doglar
9Sekonder metabolitler Genel biyosentezleri Glikozitler
10Fenoller, Fenolik asitler ve fenilpropan türevleri Balsamlar ve Benzoinler
11Basit fenoller, fenolik asitler ve fenilpropan türevleri taşıyan droglar Balsam ve benzoin taşıyan droglar
12Arasınav
13Kumarinler
14Kumarin taşıyan droglar
15Lignanlar, neolignanlar Diarilheptanoitler Stilbenoitler ve bunları içeren droglar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Soru-Yanıt224
Beyin Fırtınası14114
Makale Kritik Etme14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1      5       
ÖÇ2    5321      
ÖÇ3     4 53 3 3 
ÖÇ4 3   4354     
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr