Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095302012Bitkilerde Biyolojik Aktivite Tarama YöntemleriSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin modern tarım anlayışının gereksinimlerini sorgulayabilmelerini, enzimlerin bu konudaki önemlerini tanımalarını ve tartışabilmelerini, bitkilerin beslenmelerinin enzimler üzerine etkilerini ortaya koyabilmelerini ve bitkisel enzimleri her yönü ile çözümleyebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR.MÜZEYYEN SEÇER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Enzimlerin yapısı, - Enzim aktivitesini etkileyen faktörler, - Enzim Aktivatör ve İnhibitörleri, Denatürasyon - Enzimlerin İsimlendirilmeleri ve Sınıflandırılmaları, - Oksidoredüktazlar, Transferazlar, Hidrolazlar, Liyazlar, İzomerazlar ve Ligazların Özellikleri - Koenzim ve Prostetik guruplar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Mengel, K. 1994 : Einführung in die Biochemie, 4. Auflage. Eigenverlag Gieβen • Bould, C., Hewitt , EJ. Needham P: 1983. Diagnosis of Mineral Disorders in Plants, Volume 1, Principles, ISBN 011 2408052 • Berger, S.L. Kimmel A.R. 1987 : Methods in Enzymology Vol. 152, Academic Press Inc. London, ISBN 0-12-182053-X
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr