Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303095022014Türkiye Florası ve VejetasyonlarıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, flora ve vejetasyon tanımları ve karşılaştırılması, floramızın tarihçesi, coğrafyası, flora ve vejetasyon oluşumu, çeşitli biyotik etmenlerin flora ve vejetasyon üzerine etkileri, Türkiye florasının kökeni ve paleoflorası, günümüz florasını önemli familya, cins ve türleri, çeşitli habitatların bitkileri, endemizm ile yurdumuzdaki endemik bitkiler hakkında hakkında bilgiler vermek ve tanıtmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özcan SEÇMEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Flora ile vejetasyon karşılaştırılması, tarihçe, çeşitli biyotik etmenlerin flora ve vejetasyon üzerine etkileri, Türkiye florasının kökeni ve paleoflorası, güncel familya, cins ve önemli türleri, florasının özelllikleri, çeşitli habitatların bitkileri, endemizm ile yurdumuzdaki endemik bitkiler, yurdumuzun bitki örtüsüne genel bakış
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ö.Seçmen, “Türkiye Florası (Ders Notları)” Ege Üniv.,Fen Fak. Teksirler Serisi No:120, Bornova,İzmir, 2008. YARDIMCI KİTAPLAR: Islands P.H. Davis. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh Univ.Press. vol. 1-9.1965-1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr