Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025032005Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri Uygulaması ISeçmeli1112
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye temel sağlık hizmetleri bakımında yer alma ve topluma bakım sağlama sorumluluğu kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Melek Ardahan Assist. Prof. Dr. Şafak Ergül
Öğrenme Çıktıları
1Sağlığı koruma stratejilerini kavrama.
2Sağlığı koruma stratejilerini uygulama.
3Birey aile ve toplum sağlığını etkileyen faktörleri analiz ve sentez edebilme.
4Aile ve toplum hemşireliği sürecini uygulama ve değerlendirme.
5Aile ve toplum sağlık sorunlarının çözümünde strateji geliştirme ve hemşirelik etkinliklerinde bulunma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulamaya Çıkılan Kurumlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ;Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi ; Bornova Sağlık Grup Başkanlığı; İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ; Bornova Verem Savaş Dispanseri ; İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü ; İzmir Büyükşehir Belediyesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü uygulamasıOkuma Bireysel çalışma
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü uygulamasıGözlem
3Bornova Sağlık Grup Başkanlığı uygulamasıOkuma
4Bornova Sağlık Grup Başkanlığı uygulamasıGözlem Bireysel çalışma
5Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi uygulamasıOkuma Bireysel çalışma
6Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi uygulamasıGözlem
7İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü uygulamasıGözlem Bireysel çalışma
8Rapor hazırlama hakkında ön danışmalıkGözlem Bireysel çalışma
9İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü uygulamasıOkuma Bireysel çalışma
10İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi uygulamasıGözlem
11İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi uygulamasıRapor Hazırlama
12Bornova Verem Savaş Dispanseri uygulamasıOkuma Bireysel çalışma
13Bornova Verem Savaş Dispanseri uygulamasıGözlem Okuma
14İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulamasıGösterme
15İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulamasıRapor sunma
16Raporların değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bert M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Fişek, N., Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üni. DSÖ Hizmet Araştırmaları ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No.2,Ankara 1983. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. Velicangil, S., Koruyucu ve Sosyal Tıp. Filiz Kitapevi, İstanbul 1980. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000 Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,Erişim Adresi: www.korhek.org Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr Sağlık ve Toplum Dergileri ,Erişim Adresi: www.ssyv.org.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım15345
Uygulama/Pratik14684
Tartışma7321
Soru-Yanıt10330
Gözlem7642
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma133
Bireysel Çalışma14456
Okuma12448
Rapor155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)349
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr