Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025042005Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri Uygulaması IISeçmeli1112
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrenciye, toplumda riskli gruplara sunulan temel sağlık hizmetleri kapsamında halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla Bayık TEMELProf. Dr. Süheyla ÖZSOY Assist. Prof. Dr. Şafak ERGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Toplumda riskli gruplara yönelik (çocuk, kadın, yaşlı ..) halk sağlığı hemşiresi hizmet yaklaşımını belirleyebilme
2Koruyucu sağlık hizmetleri uygulamalarında hemşirelik bilgi ve becerilerini bağımsız halde kullanabilme
3Evde sağlık bakımı hizmetlerine ilişkin bilgilerini uygulama alanında kullanabilme
4Yürüttüğü her türlü bakımda toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme
5Toplumun sağlık sorunlarını, değişen sağlık gereksinimlerini bilimsel araştırmalar ışığında birey, aile ve toplum sağlığı açısından tartışabilme
6Öz değerlendirmesini yapıp bilgi kaynaklarına ulaşarak mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirebilme, geliştirebilme, ayrıca edinmiş olduğu tüm bilgi beceriler doğrultusunda bütüncül bakım sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulamaya Çıkılan Kurumlar;• Bornova Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında [Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)] Halk Sağlığı Hemşireliği’nin temel ilkelerini, felsefesini, rol ve sorumluluklarını gözlemleme, uygulama ve yorumlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bornova 8 Nolu Kızılay ASM uygulamasıGözlem
2Bornova 8 Nolu Kızılay ASM uygulamasıgözlem uygulama/pratik
3Bornova 8 Nolu Kızılay ASM uygulamasıuygulama/pratik rapor hazırlama
4Bornova 6 Nolu Atatürk ASM uygulamasıgözlem
5Bornova 6 Nolu Atatürk ASM uygulamasıokuma uygulama/pratik
6Bornova 6 Nolu Atatürk ASM uygulamasıuygulama/pratik vaka inceleme
7Bornova 6 Nolu Atatürk ASM uygulamasıuygulama/pratik
8Rapor hazırlama hakkında ön danışmalıkokuma rapor hazırlama
9Bornova 20 Nolu Çamdibi ASM uygulamasıgözlem
10Bornova 20 Nolu Çamdibi ASM uygulamasıuygulama/pratik
11Bornova 20 Nolu Çamdibi ASM uygulamasıuygulama/pratik vaka inceleme
12Bornova 20 Nolu Çamdibi ASM uygulamasıuygulama/pratik rapor hazırlama
13Bornova 1 Nolu TSM uygulaması gözlem uygulama/pratik
14Bornova 1 Nolu TSM uygulamasıuygulama/pratik
15Bornova 1 Nolu TSM uygulamasıuygulama/pratik rapor hazırlama
16Raporların değerlendirilmesi bireysel çalışma rapor sunma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç, Akın L (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Özmert N.,E.,Dünya’da ve Türkiye’de Aşılama Takvimindeki Gelişmeler,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008:51:168-175 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik14684
Gözlem6212
Örnek Vaka İncelemesi224
Rapor Hazırlama41560
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma14684
Okuma158120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)369
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr