Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025052005Hemşirelikte Epidemiyoloji (Genel)Seçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencisinin Türkiye ve dünyadaki halk sağlığı problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilmeleri için epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur Uysal TORAMAN, Doç. Dr. Şafak DAĞHAN
Öğrenme Çıktıları
1Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3Toplum sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4Epidemiyolojik hız ve oranları yorumlayabilme
5Ölüm ve yaşam ölçütlerini bilme
6Hastalık ve ölümlerin sınıflandırma yöntemleri tanımlama
7Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme
8Epidemiyolojik bir araştırma planlayabilme
9Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde temel kavramları sıralayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin tanımı, tarihi, yaklaşımları ve stratejileri, Sağlık ve hastalık ölçütleri, Demografik ölçütler, Hastalıkların ve ölümlerin sınıflandırılması,Hastalıkların görülme sıklıklarının standartlaştırma teknikleri,Epidemiyolojik araştırma yöntemleri,Enfeksiyon hastalıklarının temel bileşenleri, Sağlam kişilerin korunması, Kaynağa yönelik korunma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı Tanışma, Kaynaklara ulaşma ve okuma
2Epidemiyoloji bilimi gelişmesi (Epidemiyolojinin tarihçesi, kullanım alanları, amaçları ve stratejileri)İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
3Sağlık Hizmetleri Planlanmasında ve sağlık politikalarında epidemiyoloji biliminin önemiİlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
4Sağlığın ölçülmesi, sağlık ölçütleri Hastalık ölçütleri (hastalık insidans hızı, prevelans hızı, hastalık hızları) İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
5Ölüm ölçütleri, sağkalım, demografik ölçütler, Dolaylı ölçütler, tıbbi olmayan ölçütler, pozitif sağlık ölçütleri, güven aralığı İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
6Hastalıkların ve ölümlerin sınıflandırılması, kayıtlarİlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
7Hastalıkların hız ve oranları standartlaştırma teknikleri Yaşam tablosu tekniği ve kullanımı İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
8Epidemiyolojide stratejiler Epidemiyolojik araştırma planlama Tanımlayıcı epidemiyoloji(kişi, yer, zaman faktörleri) Epidemiyolojik Araştırma planlama hazırlığı Ödev Problemi için Bireysel Çalışma
9Analitik epidemiyoloji (vaka kontrol, kohort, kesitsel)Araştırma konusuyla ilgili okuma Rapor Hazırlama
10ARA SINAV
11Deneysel araştırmalar Metodolojik araştırmalar Araştırma konusuyla ilgili okuma Rapor Hazırlama
12Araştırma örneklerinin tartışılması Epidemiyolojik araştırma planlama Araştırma Planlanının sunumu Makaleyi Kritiketme
13Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, kavramlar, temel bileşenler, enfeksiyon zinciri, etmen konakçı çevre ilişkisiİlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
14Sağlam kişilerin korunması (direnç, bağışıklama)İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
15Kaynağa yönelik korunma Alan çalışmalarının değerlendirilmesi İlgili konuyla ilgili literatür tarama Bireysel Çalışma
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KAYNAKLAR 1)Aksakoğlu D.: Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe Üniv.DSÖ Hiz. Araştırma Merkezi Yayını no:3, Ankara, 1983. 2)Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. 3)Akbulut T., Sabuncu M.: Epidemiyoloji Prensip ve Uygulamaları Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1993. 4)Tezcan S.: Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan, Ankara 1992. 5)Bertan M., Güler Ç.: Halk Sağlığı Temel Bilgileri, Güneş Kitapevi 1995. 6)Dirican R., Bilgel N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 3.baskı, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa. 1993. 7)Ucvghan,J,P., M R.H.Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemıyoloji El kitabı 8)Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 9)Bilir. N Güler.Ç. Epidemiyoloji Hatiboğlu Yayınevi 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2510
Makale Kritik Etme11010
Bireysel Çalışma9545
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ144            5
ÖÇ244            5
ÖÇ344            5
ÖÇ444            5
ÖÇ544            5
ÖÇ655  55 5   4445
ÖÇ7555555555  5555
ÖÇ844            5
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr