Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025062005Hemşirelikte Epidemiyoloji (Özel)Seçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenciye toplumda yaygın görülen bulaşıcı ve kronik hastalıkları kişi, yer ve zaman özellikleri açısından inceleme ve bu hastalıklara yönelik mortalite ve morbidite istatistiklerini analiz edebilme becerisi kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Aynur UYSAL, Assist. Prof. Dr. Şafak ERGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarını, belirtilerini, alınacak önlemleri kavrayabilme.
2Enfeksiyon dışı hastalıklarının bulaşma yollarını, belirtilerini, alınacak önlemleri kavrayabilme.
3Enfeksiyon ve enfeksiyon dışı hastalıklara yönelik mortalite ve morbidite istatistiklerini yorumlayabilme
4Hastane enfeksiyonlarının tanımını, epidemiyolojisini, alınacak önlemleri açıklayabilme.
5Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilme.
6Bulaşıcı ve kronik hastalıkları epidemiyolojik araştırma bulgularını kullanarak analiz ve sentez edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon hastalıklarına yönelik koruyucu önlemler Enfeksiyon dışı hastalıklar Mortalite ve morbidite istatistikleri Hastane enfeksiyonlarının tanımı, epidemiyolojisi, alınacak önlemler Enfeksiyon kontrol hemşiresi görev yetki ve sorumlulukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı Kaynakların İncelenmesiTanışma, Okuma-Kütüphane araştırması
2Hava ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı Streptokok anjini Tüberküloz Kızamık Üst solunum yolu enfeksiyonları Boğmaca Gripİnternet Tarama-Literatür inceleme Okuma-Sunu hazırlama
3Su ve besinlerle bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı Hepatit A Kolera Besin zehirlenmesiİnternet Tarama-Literatür inceleme Okuma-Sunu hazırlama
4Temas yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı Sifiliz Gonore Hepatitler AIDSBireysel Çalışma
5Vektörler ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı Sıtma Uyuz Kırım-Kongo kanamalı ateşiİnternet Tarama-Literatür inceleme Okuma-Sunu hazırlama
6Zoonozlar ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı Brusella Kuş Gribi Deli Dana ŞarbonBireysel çalışma
7Vize sınavı
8Enfesiyon dışı kronik hastalıkların epidemiyolojisi (kişi, yer, zaman özellikleri)Rapor Hazırlama
9İskemik kalp hastalıkları (Anjina, MI) Hipertansiyon Serebrovasküler hastalıklarBireysel Çalışma
10Kanser epidemiyolojisiBireysel Çalışma
11Diyabet epidemiyolojisiOkuma
12Araştırma raporu hazırlamaRapor Hazırlama
13Kazalar dünyada ve ülkemizde yaygınlığıBireysel Çalışma
14Araştırma raporunu sunmaRapor sunma
15Hastane enfeksiyonları Tanımı, epidemiyolojisi, önlemler, korunma Enfeksiyon kontrol hemşiresi görev yetki ve sorumluluklarıRapor sunma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bert M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. Bilir, N., Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi. Hacettepe Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını, No.86/34, Kısa Dizi No. 3, Ankara 1986. Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003 Gülesen. 0., Epidemiyoloji Bursa Üni. Yayınları, No.2-013-0043, Bursa 1981. Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Beaglehole R. Bonita R. Kjellström. Temel Epidemiyoloji, Nobel &Güneş Tıp kitabevi, yumuturuğ S. Toplum hastaıklarında Eidemiyolojik genel prensipler, Ankara Üni Tıpfak. Yay. 1993 Tezcan S. Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem bilimi, Hacettepe Üni, 1992. Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000 Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Aksakoğlu D.: Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe Üniv.DSÖ Hiz. Araştırma Merkezi Yayını no:3, Ankara, 1983. Erefe İ.:Hastane Enfeksiyonları İle Savaş İlkeleri ve Hemşirelik Uygulamaları. Ege U.Hemş.Y.Okul Yayını No:1 Bornova-İzmir, 1983. Bilir. N. Halk Sağlığı Yönünden Hipertansiyon Hacettepe Üniv. Tıp Fak. B. No: 86/39 Ank. 1986 Bilir. N. Halk Sağlığı Yönünden Koroner Kalp Hastalığı Hacettepe Ünv. Halk Sağlığı ABD. No 88142, Ank, 1996 Bilir, N. Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi. Hacettepe Univ. Halk sağlığı . ABD. No 86/35. Ark. 1986
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14 45        555
ÖÇ25 55           
ÖÇ3 5     5 555 55
ÖÇ45554  5  5     
ÖÇ5  5    5       
ÖÇ6    5555  5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr