Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025442011Hemşirelikte Eleştirel DüşünmeSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencinin bilgi temelli analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını kullanarak, çok yönlü bilişsel süreçte karşılaşılan soruna yönelik karar verirken kanıta dayalı uygulamaları, problem çözmeyi amaçlayan mesleki deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını mantıksal değerlendirmeden geçirerek hasta bakım uygulamalarına yansımasını sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelikte eleştirel düşünme ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2Hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemini kavrayabilme
3Eleştirel düşünürün özelliklerini içselleştirebilme
4Verilen sorunlara yönelik problem çözme ve karar almayı birbirinden ayırt edebilme
5Hemşirelikte eleştirel düşünme sürecini basamaklarına uygun tanımlayabilme
6Eleştirel düşünmede iletişim basamaklarını bilme
7Karşılaşılan sorunlara etik yaklaşabilme
8Hemşirelik uygulamalarının iyileştirilmesi ve toplumun sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesi açısından katkı sağlayabilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşire öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve becerilerinin tanılanması, hemşirelikte bilişsel becerilerin temel kavramları, hemşirelik sürecindeki bilişsel beceriler, hemşirelikte bilişsel becerileri uygulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımıTartışma
2Düşünme Düşünme Süreci, Düşünme Becerileri, Hemşirelikte Düşünme Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
3Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünme Boyutları, Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerisi, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
4Problem Çözme Hemşirelikte Problem Çözme, Hemşirelikte Problem Çözme Süreci Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
5Karar verme Hemşirelikte Karar verme, Hemşirelikte Karar verme Süreci Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
6Etik Karar verme (Hemşirelikte Etik İlkeler ve Kodlar, Hemşirelikte Etik Karar Verme Süreci) Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
7Öncelikleri Belirleme Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme, Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme Süreci Zaman Yönetimi Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
8Ara sınavAra sınava hazırlık
9Hemşirelik Süreci Hemşirelik Süreci Basamakları Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
10Yetki Devri Hemşirelikte Yetki Devri, Hemşirelikte Yetki Devri Süreci Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
11İletişim İletişim Süreci, Hemşirelikte İletişim Hemşirelikte İletişim Teknikleri Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
12Hasta Eğitimi Hasta Eğitim Süreci Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
13Kanıta Dayalı Hemşirelik Kanıt, Kanıta Dayalı Uygulama, Kanıta Dayalı Hemşirelik Egzersiz ve Senaryo çalışmaları Bireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
14Hemşire öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerilerinin TanılanmasıBireysel çalışma, Okuma, Tartışma, Soru-cevap
15Final sınavıFinal sınavına hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yıldırım B.Ö. Editör: Özsoy S.A (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme- Uygulamalı Yaklaşım, Aydın, Tuna Matbaacılık. 2.Alfaro-LeFevre R (1999) Critical Thinking in Nursing, Philadelphia: W.B. Saunders. 3.American Nurses Assosciation (2003)Nursing Scope And Standarts of Practice, Washington DC: American Nurses Publishing. 4.Berber F, Akbulut F, Maden H, Gezer M, Keser Ş (2002): Düşünme ve Eleştirel Düşünme Özel Öğretim Yöntemleri, Dersi Araştırma Projesi Raporu, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik – Bilgisayar eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 5.Lipe S, Beasley S (2004) Critical Thinking in Nursing A Cognitive Skills Workbook, Lippincott Williams & Wilkins United States of America. 6.Şahinsel S (2002) Eleştirel Düşünme, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem Yayıncılık, 123-136. 7.Şahinsel S (2002) Eleştirel Düşünme, Ankara, Pegem Yayıncılık 3-35. 8. Cüceloğlu D (2001) Düşünme. İyi Düşün Doğru Karar Ver, Remzi Kitabevi, İstanbul, 242–284. 9. Freseman R D (1990) İmproving Higher Order thinking of Mıddle school geography Students by Teaching skills Directly. Fort lauderdable, FL: Nova University, (ED 320 842 10.Guido G W (2001) Legal and Ethical İssues in Nursing, Upper Saddle River, NJ: Prectice Hall. 11.Hagan, Manuel W. (2005) Critical thinking skills study: Vocational nursing Capella Unıversıty, Phd, Publıcatıon Number AAT 3174552
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr