Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025262013Sağlık Tanılaması ISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere sağlık tanılamasına ilişkin kapsamlı teorik bilgi verme, objektif ve sübjektif veri toplama becerisi kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN, Dr.öğr.üyesi Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Bireyin sağlığını değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilme
2İnsan organizmasında sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlayabilme
3İnsan organizmasında sistemlerin yapı ve işlevlerinde normal dışı bulguları tanıyabilme.
4Sistematik olarak fizik inceleme yapabilme ve elde ettiği bulguları yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tanılama yöntemleri, sistemlerin tanılanması, yaşam evrelerine göre tanılamada hemşirenin sorumlukları ve uygulamalarını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin tanımı
2Sağlık öyküsü, objektif ve sübjektif verilerin toplanması kaydedilme yöntemleri, birey/aile ile görüşme yöntemi
3Sağlık öyküsü, objektif ve sübjektif verilerin toplanması kaydedilme yöntemleri, birey/aile ile görüşme yöntemi
4Bütüncül hemşirelik değerlendirmesi Kültür, maneviyat ve dini uygulamaların değerlendirilmesi
5Bütüncül hemşirelik değerlendirmesi Ağrı, istismar ve ihmal değerlendirmesi
6Fiziksel tanılama yöntemleri ve hemşirenin rolleri
7Beslenme durumunun tanılanması
8Ara sınav
9Meme ve lenfatik sistem tanılaması
10Baş ve boyun tanılaması
11Göz, kulak ve burun tanılaması
12Göz, kulak ve burun tanılaması
13Ağız, farinks ve tanılanması
14Toraks ve akciğerlerin tanılanması
15Toraks ve akciğerlerin tanılanması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Burns K.R., Johnson P.J. Health assesment in Clinical Practice.Prentice – Hall, Inc. Toronto 1980 2.Fuller J., Ayers J.S. Health Assesment A Nursing Approach J.B. Lippincott Company. Philadelphia 1990 3.Brottmiller. (Ed.) (2002). Medical-Surgical Nursing: An Integrated Approach, Second Edition. United States of America. 4.Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. 5.Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. 6.Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi 7.Weber J, Kelley J. (2010) Health assessment in nursing , Fourth edition, Wolters Kluwer Health/lipppincott Williams &Wilkins.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama000
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1544  4 4     34
ÖÇ254            4
ÖÇ34        4   3 
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr