Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025242005Sağlık Tanılaması IISeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere sağlık tanılamasına ilişkin kapsamlı teorik bilgi verme, objektif ve sübjektif veri toplama becerisi kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN, Prof.Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
Öğrenme Çıktıları
1Bireyin sağlığını değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilme
2 İnsan organizmasında sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanıyabilme
3İnsan organizmasında sistemlerin yapı ve işlevlerinde normal dışı bulguları tanıyabilme.
4Sistematik olarak fizik inceleme yapabilme ve elde ettiği bulguları yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tanılama yöntemleri, sistemlerin tanılanması, yaşam evrelerine göre tanılamada hemşirenin sorumlukları ve uygulamalarını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalp ve periferik vasksüler sistem tanılamasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
2Kalp ve periferik vasksüler sistem tanılamasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
3Deri,saç,tırnak tanılaması Okuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
4Karın tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
5Erkek Genital Organlarının tanılanması Okuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
6Kadın Genital Organlarının tanılanması Okuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
7Anüs, rektum ve prostat tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
8Ara sınav
9Kas İskelet Sistemi tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
10Kas İskelet Sistemi tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
11Mental Durum tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
12Sinir Sisteminin tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
13Gebe tanılanmasıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
14Pediatrik tanılamaOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
15Geriatrik tanılamaOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
16Final sınavıOkuma, bireysel çalışma, rapor hazırlama, hazırlama, rapor sunma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Burns K.R., Johnson P.J. Health assesment in Clinical Practice.Prentice – Hall, Inc. Toronto 1980 2.Fuller J., Ayers J.S. Health Assesment A Nursing Approach J.B. Lippincott Company. Philadelphia 1990 3.Brottmiller. (Ed.) (2002). Medical-Surgical Nursing: An Integrated Approach, Second Edition. United States of America. 4.Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. 5.Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. 6.Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama22040
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma4832
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ155 5 4         
ÖÇ25 5 4          
ÖÇ34 3  45        
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr