Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045351998Sıvı Kristaller ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sıvı Kristal maddelerin yapıları, özellikleri ile çeşitli uygulamalarını ayrıntılı biçimde öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.Üyesi Özgür MASALCI
Öğrenme Çıktıları
1Sıvı kristal fazların ve yapılarının öğrenilmesi
2Nematik sıvı kristallerin öğrenilmesi
3Sıvı kristallerle ilgi istatistik teorilerin öğrenilmesi
4Sıvı kristallerle ilgili diğer teorilerin öğrenilmesi
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıvı kristal(SK) ara fazların yapıları ve sınıflandırılması, Termotropik SK, Liyotropik SK, Nematik düzende istatistik teoriler, Maier-Saupe Teorisi, Ortalama alan yaklaşımı, kısa menzilli yönelme hareketleri, nematik fazın süreklilik teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sıvı kristallere giriş, ara fazların yapıları ve sınıflandırılması, termotropik sıvı kristallerin polimorfizmi
2Nematik düzende istatistik teoriler, konum ve yönelimlerde düzen-düzensizlik hareketi
3Plastik kristaller ve sıvı kristaller, basıncın indüklediği polimorfizm, katı çubukların sıvı faza geçişi
4Maier-Saupe teorisi ve uygulamaları, uzun erimli yönelimsel düzenin tanımlanması, ortalama alan yaklaşımı
5Düzen parametresini değerlendirilmesi, tek-çift(odd-even) etkisi, esneklik ve yönelim düzeni arasındaki ilişki
6İzotropik fazda kısa erimli düzen etkisi,Landau-de Gennes modeli
7Manyetik ve elektriksel çift kırıcılık, Işık yansıması, nematik sıvı kristal serbest yüzeyler
8Ara sınav
9Nematik fazın süreklilik teorisi, Ericksen –Leslie teorisi, Viskozite katsayıları
10Manyetik alan etkisiyle oluşan bozulmalar, Freedericksz etkisi, burulmuş nematik hücre
11Schlieren tekstürler, inversiyon duvarları, disklinasyonlar arasındaki etkileşmeler
12Akışkanlık özellikleri, Miesowicz’s deneyi, Poiseuille akışı, makaslama akışı
13Freedericksz etkisinin dinamiği, burulma bozulması, geriakış(backflow) etkisi
14Yönelimsel dalgalanmalar, saçılmanın şiddet ve açıya bağımlılığı
15Elektrohidrodinamik, deneysel durumlar, Helfrich teorisi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-H. Stegemeyer(eds), Liquid Crystals, Steinkopff Darmstadt, 1994 -P. G. de Gennes, The Physics of Liquid Crystals, Clarendon Press-Oxford, 1993 -H. Yurtseven, N. Kazancı, E. Kilit Doğan, Ö. Masalcı, Sıvı Kristaller ve Moleküler Kristallerde Hal Değişimleri,, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama23060
Rapor Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144354444445
ÖÇ244354445445
ÖÇ344354454545
ÖÇ444354455445
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr