Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045391998Yarı İletkenler Fiziği ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Fizik ve mühendislik yüksek lisans öğrecilerine yarıiletkenlerin temelini ve fiziğini anlatmak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr.Teoman YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Yarıiletken cihazların günlük yaşamdaki uygulamalrını öğrenebilmek.
2Teknolojik gelişmelere bağlı olarak geliştirilen yeni cihazların özelliklerini anlayabilmek.
3Yarıiletken aygıtların temel prensiplerini anlayabilmek.
4Bir yarıiletken devre tasarımı yapabilmek ve uygulayabilmek.
5Kaynak tarayabilmek, sunum yapabilmek, bir yarıiletken devre düzeneği hazırlayabilmek, uygulayabilmek ve ilgili sonuçları yorumlayabilmek.
6Elektronik devre uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilmek ve modern teknik ve yöntemleri uygulayabilmek.
7Yarıiletken elektronik devreleri tanımlayarak çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek.
8Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini yarıiltken devre problemlerinin çözümlerine uygulayabilmek.
9Yarıiletkenlerde kristal büyütmeyi ve kristal özelliklerini anlayabilmek.
10Yarıiletken cihazların fiziksel özelliklerini açıklayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kristal özellikleri ve yarıiletkenlerin büyütülmesi, atom ve elektronlar, yarıiletkenlerde enerji bantları ve yük taşıyıcılar, yarı iletkenlerde aşırı yük taşıyıcılar, eklemler, pn eklemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kristal örgüleri, Kristal büyütme.
2Atomlar ve elektronlar, Bohr modeli, Kuantum mekaniği, Atomik yapı ve periyodik tablo.
3Katılarda bağlanma kuvvetleri ve enerji bantları, Yarıiletkenlerde yük taşıyıcılar, Yük taşıyıcı konsantrasyonları, Yük taşıyıcıların elektrik ve manyetik alanda sürüklenme hareketleri.Problem çözme.
4Yarıiletkenlerde aşırı yük taşıyıcılar, Optik Soğurma, Lüminesans.
5Yük taşıcıların sürüklenme ömrü, Taşıyıcı difüzyonu.Problem çözme.
6Eklemler: p-n eklemlerinin fabrikasyonu, Denge koşulları, İleri ve ters yönde kutuplandırımış p-n eklemleri.
7Kararlı hal koşulları, Ters yönde kutuplanmada kırılma, Geçici koşullar ve ac koşulları.Problem çözme.
8Arasınav
9Yük taşıyıcı aşılamada temas potansiyeli etkileri, eklem sınıflandırmaları.Problem çözme.
10Schottky engelleri, Eklem farklılıkları.
11p-n eklem diyotları, Tünel diyot, Kırılma(zener) diyodu.Problem çözme.
12Led'ler(ışık yayan diyotlar) ve lazer'ler.
13BJT'ler(iki kutuplu eklemli transisstörler): BJT'lerin çalıştırılmasının ve fabrikasyonunun temelleri.Problem çözme.
14Yükselteç ve anahtar olarak BJT'ler.
15Kutuplandırılmış bir BJT'nin yük çizgisisnin çizilmesi ve işleme noktasının bulunması.Problem çözme.
16Yarıyıl sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1-Solid State Electronic Devices, Ben G. Streetman, , Fourth Edt., Prentice Hall, 1995 Yardımcı Kitaplar: 1- Introduction to Semiconductor Materials and Devices, M.S. Tyagi, Wiley, New York, 1991 2- Physical Foundations of Solid State and Electron Devices, A. M. Ferendeci, Mc Graw Hill, New York, 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Problem Çözümü7214
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Rapor Hazırlama8756
Rapor Sunma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  4 5      
ÖÇ24      5   
ÖÇ3       5   
ÖÇ4   44  54  
ÖÇ5 54 5      
ÖÇ6  5        
ÖÇ75          
ÖÇ84          
ÖÇ94          
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr