Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045401998Yarıiletkenler Fiziği IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Fizik ve mühendislik yüksek lisans öğrecilerine yarıiletkenlerin temelini ve fiziğini anlatmak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr.Teoman YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Yarıiletken cihazların günlük yaşamdaki uygulamalarını öğrenebilmek.
2Teknolojik gelişmelere bağlı olarak geliştirilen yeni cihazların özelliklerini anlayabilmek.
3Yarıiletken aygıtların temel prensiplerini anlayabilmek.
4Bir yarıiletken devre tasarımı yapabilmek ve uygulayabilmek.
5Kaynak tarayabilmek, sunum yapabilmek, bir yarıiletken devre düzeneği hazırlayabilmek, uygulayabilmek ve ilgili sonuçları yorumlayabilmek.
6Elektronik devre uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilmek ve modern teknik ve yöntemleri uygulayabilmek
7Yarıiletken elektronik devreleri tanımlayarak çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek.
8Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini yarıiletken devre problemlerinin çözümlerine uygulayabilmek.
9Yarıiletkenlerde kristal büyütmeyi ve kristal özelliklerini anlayabilmek.
10Yarıiletken cihazların fiziksel özelliklerini açıklayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders ayrıntılı olarak transistörleri içerir ve aynı zamanda optoelektronik aygıtlara, güç aygıtlarına, mikrodalga aygıtlarına, integre devre aygıtlarına da bir giriş niteliğindedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1BJT'lerin(iki kutuplu eklemli transistörlerin) temelleri: BJT'lerde yük iletimi, BJT'lerle amplifikasyon(yükseltme).
2BJT'lerde azınlık yük taşıyıcı dağılımları ve terminal akımları.
3BJT'lerde genelleştirilmiş kutuplandırma.
4BJT'lerde anahtarlama özellikleri ve diğer önemli olaylar.Problem çözme.
5Alan etkili transistörler: Eklemli alan etkili transistörler(JFET - FET).
6JFET'in fabrikasyonu ve çalışması: Daralma(pinch-off) ve satürasyon, Geyt(gate) kontrol, Akım-gerilim(I-V) karakteristikleri.Problem çözme.
7Metal-yarıiletken FET (MESFET): Fabrikasyonu ve çalışması.
8Arasınav
9Metal-yalıtıcı-yarıiletken alan etkili transistör(MOSFET): Fabrikasyonu ve çalışması.Problem çözme.
10MOSFET'te kapasitans etkileri.
11İntegre devreler: İntegrasyonun avantajları, İntegre devre çeşitleri.Problem çözme.
12Tek-kristal integre devrelerin fabrikasyonu.
13Tek-kristal devre elemanlarProblem çözme.
14Yarıiletken lazerler.
15Rezonans devrelerinin işleyiş modelleri.Problem çözme.
16Yaryıl sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1-Solid State Electronic Devices, Ben G. Streetman, , Fourth Edt., Prentice Hall, 1995 Yardımcı Kitaplar: 1- Introduction to Semiconductor Materials and Devices, M.S. Tyagi, Wiley, New York, 1991 2- Physical Foundations of Solid State and Electron Devices, A. M. Ferendeci, Mc Graw Hill, New York, 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı000
Problem Çözümü6212
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Rapor Hazırlama8756
Rapor Sunma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  4  5     
ÖÇ24          
ÖÇ3 4         
ÖÇ4  4        
ÖÇ5 54        
ÖÇ6  4 4  54  
ÖÇ74          
ÖÇ85          
ÖÇ94          
ÖÇ104          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr