Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045632005Moleküler SpektroskopiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Spektroskopinin temel kavramlarının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nadide KAZANCI
Öğrenme Çıktıları
1Madde ile elektromanyetik ışıma arasındaki etkileşmeleri kavrayabilme.
2Çeşitli spektroskopi tekniklerini öğrenebilme.
3Bu tekniklerle ilgili analiz tiplerini değerlendirebilme.
4Bu tekniklerin fen bilimleri alanındaki uygulanabilirliğini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Spektroskopide Temel Kavramlar, UV-Vis Spektroskopisi İlkeleri ve Uygulamaları, İnfrared Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları, Kütle Spektroskopisi, ESR Spektroskopisi, Spektroskopide Elektronik Uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spektroskopinin Tanımı, Elektromanyetik Işınım ve Özellikleri, Işınımın Dalga Karakteri, Girişim ve Kırınım
2Işınımın Tanecik Karakteri, Elektromanyetik Spektrum, Maddenin Kuantlı Yapısı ve Geçişler, Enerji Seviyeleri ve Geçişler
3Çok Sayıda Atom veya Molekülün Enerji Dağılımı, Işınımın Madde ile Etkileşmesi, Bazı Sistemler İçin Seçicilik Kuralları
4Temel Terim ve Tanımlar, Işın ve Madde Etkileşmesi, Atomik ve Moleküler Enerji Geçişleri, Absorblama Olayı ve Absorblama Türleri
5UV ve Görünür Bölge Aborbsiyonu Ölçen Cihazlar, Kalitatif Analiz, Kantitatif Analiz, UV – Görünür Absorpsiyon Spektroskopisinin Yarar Sağladığı Alanlar
6İnfrared Teori, Titreşim Çeşitleri ve Seçimlilik Kuralları, Grup Frekanslarını Etkileyen Faktörler, İnfrared Spektrofotometresi
7Örnek Hazırlama ve Ölçme Tekniği, İnfrared Spektroskopisinin Uygulamaları, Yapı Tayini, Raman Teori
8Ara sınav
9Raman Spektrometreleri, Raman Spektroskopisinin Uygulamaları, Açısal Momentum ve Manyetik Momentum, NMR Çekirdekler
10Larmor Presesyonu ve Nükleer Manyetik Rezonans. Relaksasyon, NMR Sinyalinin Şiddeti
11Lokal Manyetik Alanlar ve Çekirdeğe Etkiyen Net Alan, Spin Sistemleri
12Kütle Spektrometresinin Bölümleri, Ayırma Gücü, İzotoplar Yardımıyla Spektrumdaki Pik Oranları Hesabı, Kütle Spektrumunun Değerlendirilmesi, Kütle Spektrumu Çözüm Yöntemi
13Elektron Spin Rezonans, Elektron-Çekirdek Aşırı İnce Yapı Etkileşmesi, Spin Hamiltonyeni, g Tensörünün Deneysel Tayini
14Aşırı İnce Yapı Tensörü, Elektron Spin Rezonansla Bilgi Edinme Yöntemleri, Elektron Spin Rezonans Spektrumlarına Örnekler
15Elektrik Nedir?, Elektron Akımı, Elektromotor Kuvvet, İletkenlik ve Direnç, Ohm Kanunu, Sığa, Devre Nedir? , Devre Bağlantıları, Yarıiletkenler, Entegre Devre
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Iaın D.Campbell, Raymond A. Dwek, 1994, Biological Spectrsocopy, Benjamin/Cumming Publishing Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama23060
Proje Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154343334333
ÖÇ243343334335
ÖÇ344343334333
ÖÇ454343354435
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr