Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045652005Biyofiziğe Giriş ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Biyofiziğin temel kavramlarının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nadide KAZANCI
Öğrenme Çıktıları
1Canlı organizmaların incelenmesinde fizik yasalarını uygulayabilme
2Canlıların atom ve molekül yapısını öğrenebilme
3Biyolojik makro molekülleri öğrenebilme
4Enerji kavramını biyolojik sistemlere uygulayabilme
5Hücre zarlarının moleküler organizasyonunu öğrenebilme
6Elektromanyetik dalgaların biyolojik etki ve uygulamalarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kuantum teorisinin temel özellikleri, hidrojen atomu, kimyasal bağlar, Van der Waals bağları, hidrojen bağları, basit moleküllerin enerji halleri, evrensel gaz kanunu ve yorumlanması, kinetik ısı teorisi, sıvılar ve amorf katılar, katıların elektronik yapısı, enerji band modeli, suyun yapısı ve özellikleri, makromoleküllerin yapısındaki genel özellikler, proteinlerin yapısı ve bazı özellikleri, biyolojik membranların yapısı ve bazı özellikleri, elektromanyetik spektrum, radiometri, fotometri, termal radyasyon, nükleer radyasyonlar ve uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyofiziğin konusu
2Biyofizik ve bilimler arası ortak disiplinler
3Biyofiziğin kapsamı ve dalları
4Birer açık sistem olarak canlılar, canlı organizmalarda madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları
5Atomun vektör modeli ve elektron düzeni
6Yörünge açısal momentumu, manyetik moment, elektron spini, toplam açısal momentum
7Çok elektronlu sistemlerde çiftlenimler, pauli ilkesi
8Ara sınav
9Canlıların atomik ve moleküler içeriği, molekül içi ve moleküller arası bağlar
10Kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler, hidrojen bağı, hidrofobik etkileşimler
11Suyun özellikleri ve canlılar için önemi, sulu çözeltiler, asitler, bazlar
12Biyolojik makromoleküller, aminoasitler, peptit bağı
13Proteinler, nükleik asitler, lipitler
14Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri
15Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. G. Ronto and Tarjan, 1999. “An introduction to biophysics with medical orientation”, Akademia Kiado, Budapest. 2. Ferit Pehlivan, 2004, “Biyofizik”, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama23060
Proje Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155444354334
ÖÇ255444354334
ÖÇ355444354333
ÖÇ455444354333
ÖÇ555444354334
ÖÇ655444354334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr