Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045752010Sulu Çözeltilerde Yüzey Aktif MalzemelerSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yüzey Aktif Maddelerin(surfactant) tanımı, çeşitleri, amfifilik sistemler,kritik misel konsantrasyonu,misel tipleri ve aralarındaki etkileşimlerin incelenmesi ve öğrenilmesi bu dersin amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür MASALCI
Öğrenme Çıktıları
1Yüzey aktif madde kavramının öğrenilmesi
2Kritik misel konsantrasyonu ve belirlenmesi
3Yüzey aktif maddelerin faz davranışları
4Moleküller arası kuvvetler ve Colloidal kuvvetler
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Amfifilik surfaktantlar, Surfaktantların baş gruplarına göre sınıflandırılması, kendiliğinden bir araya gelme ve miseller, farklı sistemlerde misellerin büyümesi, ikili ve üçlü faz diyagramları, kritik paketlenme parametresi, teknolojik kullanımları, moleküller arası etkileşmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Amfifilik surfaktantlar,polar baş gruplarına göre surfaktantların sınıflandırılması, ekolojik önemleri
2Kritik misel konsantrasyonu(CMC),CMC belirleme yöntemleri
3Misel oluşumu için sürücü kuvvet ve termodinamik model, hidrofobik etkileşme,misel tipleri ve yapıları
4Misel oluşumunun kinetiği
5Amfifillerin kendiliğinden bir araya gelmesiyle ilgili genel değerlendirmeler
6Konsantrasyon ile değişen misel tipleri, misellerin büyümesi
7Surfaktant fazları, sıvı kristal fazlar
8Ara sınav
9Disperse sistemler ve sınıflandırılması
10Surfaktant geometrisi ve paketlenme parametresi
11İkili ve üçlü faz diyagramları
12Moleküller arası kuvvetler, kohezyon, adhezyon
13Hidrojen bağları, iyonik bağlar
14Van der Waals kuvvetleri
15Çözelti içindeki polimerler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers In Aqueous Solution,Jhon Willey ve Sons, 1998 -N. Gönül, Çok Fazlı Sistemler I: Yüzey Kimyası ve Kolloidler,Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları,Ankara 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma19090
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154343355444
ÖÇ254343255334
ÖÇ354343355344
ÖÇ454343355344
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr