Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045211998Süperiletkenliğe Giriş ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders fizik öğrencileri için Süperiletkenliğe giriş I dersi olarak düzenlenmiştir. Dersin amacı, öğrencilere süperiletkenliğin temel prensipleri ve içerikleri konusunda açık ve mantıklı bilgiler sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TEPE
Öğrenme Çıktıları
1Tip I süperiletkenlerle ilgili kavramları tanımlayabilme
2Tip I süperiletkenlerin elektrik ve manyetik özelliklerini ilişkilendirebilme
3Süperiletken geçişin termodinamiğini kavrayabilme
4Süperiletkenliğin kritik parametrelerini tanımlayabilme
5Süperiletkenliğin Ginzburg –Landau teorisini kavrayabilme
6Kritik akım kavramını tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tip I Süperiletkenler, Mükemmel Diyamanyetizma, Elektrodinamik, Kritik manyetik alan, Süperiletkenlerin manyetizasyonu ve ölçümü; Süperiletken geçişin termodinamiği, Ara hal; Ara halin manyetik özellikleri; Ara halin Gibbs serbest enerjisi; Süperiletkenlerde transport akımları; The Ginzburg-Landau theorisi; İnce örneklerin kritik akım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tip I Süperiletkenler: Sıfır direnç, Süperiletken geçiş sıcaklığı, AC özdirenç
2Mükemmel Diyamanyetizma:Mükemmel iletkenlerin manyetik özellikleri; Meissner etkisi,süperiletkenin duygunluğu, yüzey akımları, girginlik derinliği,
3Elektrodinamik: Sıfır direncin sonucu, London teorisi, London teorisinin uygulaması
4Kritik manyetik alan: bir süperiletkenin serbest enerjisi, kritik alanın sıcaklıkla değişimi
5Süperiletkenlerin manyetizasyonu ve ölçümü
6Süperiletken geçişin termodinamiği: Birinci ve ikinci derece faz geçişleri,
7Ara hal: Demanyetizasyon faktörü,
8Arasınav
9Normal ve süperiletken bölgeler arasındaki sınır, Ara halin manyetik özellikleri
10Ara halin Gibbs serbest enerjisi, Koherens uzunluğu ve yüzey enerjisinin orijini
11Transport currents in superconductors: Critical currents,
12Küçük örneklerin süperiletken özellikleri
13London teorisinin sınırlamaları; The Ginzburg-Landau theorisi
14İnce örneklerin kritik akımı: Kritik akım ölçümü
15Genel tekrar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction To Superconductivity, A. C. Rose-Innes and E. H. Rhoderick, Pergaman Pres; Second Edition; 1978
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama520100
Proje Sunma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)251
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ111351114111
ÖÇ211351114111
ÖÇ311351114111
ÖÇ411351114111
ÖÇ511351114111
ÖÇ611351114111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr